FAQ / Časté dotazy
Časté dotazy

English

Co znamená FPV?
FPV je zkratkou pro anglické slovní spojení First Person View. Jedná se o technologii zabývající se dálkovým řízením bezpilotních prostředků na základě obrazu bezdrátově přenášeného z jejich paluby.

Jaký je rozdíl mezi FPV a UAV?
Systémy UAV jsou typicky řízeny prostřednictvím GPS a jsou schopné autonomně prolétnout předdefinovanou trasu skrz přeprogramované uzlové body (tzv. waypointy) v předepsané výšce a případně i směru. Oproti tomu FPV systémy jsou vždy řízeny pilotem nacházejícím se mimo FPV zařízení na základě obrazové a případně i zvukové informace přenášené z jejich paluby. GPS má pouze podpůrný charakter a poskytuje pilotovi telemetrické údaje usnadňující orientaci a návrat. Některá OSD zařízení sloužící k zobrazení telemetrických údajů v přenášeném obraze jsou schopné autopilotní funkce v případě ztráty řídícího signálu. V takovém okamžiku již FPV zařízení není dálkově řízeno pilotem a stává se UAV s jediným definovaným waypointem, bodem návratu. Jako návratový bod se u většiny systémů automaticky ukládá bod startu.

Je se nutné se při provozování FPV pojistit?
Podle Bezpečnostního opatření ministerstva dopravy – odboru civilního letectví č. 2/2008 je nejen provozovatel FPV, ale každý letecký modelář nezávisle na hmotnosti modelu povinen se pojistit proti škodám vzniklým jeho provozováním na zdraví a majetku jiných osob. Toto opatření předepisuje i minimální výši pojistného plnění v závislosti na hmotnosti modelu. Pojištění zprostředkovává Českomoravská modelářská asociace ve spolupráci s pojišťovnou Allianz. U rychle se pohybujících modelů je rozumné pojistit se na částku vyšší. Rozdělení pojistných limitů podle hmotnosti není optimální – zásadním kritériem je kinetická energie, kterou může model předat nárazem při havárii. Dvoukilogramový model pohybující se rychlostí 120km/h předá při nárazu stejnou energii jako 18kg větroň při rychlosti 40km/h!

Existuje nějaký hotový FPV model, pokud se nechci zabývat stavbou, pájením a nastavováním?
Existují výrobci hotových FPV systémů již vestavěných do letadla a připravených k použití. Takové sety brzy nabídneme i v e-shopu. Jedná se však o integrované systémy s dosahem řádově stovek metrů, bez GPS, OSD a přenosu telemetrie. Sofistikovaný FPV systém s telemetrií, záznamem, naváděním antén atd. je vždy výsledkem tvořivosti, zvídavosti a zručnosti autora a je jeho chloubou.

Mám se nechat zlákat nabídkami laciných bezdrátových kamerových systémů?
Na eBay a podobných burzách naleznete nabídky řady laciných přenosových systémů určených k obecnému použití, např. hlídání dětí nebo majetku, se slibovaným dosahem i stovek metrů. Již za krátkou dobu se vyprofilovala řada výrobců FPV produktů, kteří si kvalitou svých výrobků, poskytovaným servisem a zákaznickou podporou oprávněně vydobyly své místo na trhu.  Produkty těchto výrobců jsou optimalizovány na minimální hmotnost, proudový odběr a užití v FPV. S jejich užitím dosáhnete vyšší spolehlivosti, lepších výsledků a menších škod sobě i druhým.

Jakou frekvenci bych měl zvolit pro přenos obrazu?
Pro přenos obrazového signálu se užívají frekvence 900MHz, 1.2GHz, 1.3GHz, 2.4Ghz a 5.8GHz. Každá z nich má své přednosti i nedostatky rozebrané blíže v sekci o audio/video vysílačích.

Existuje nějaké ustálené barevné značení vodičů na vývodech audio/video vysílačů a přijímačů?
Většina výrobců užívá k připojení běžný tří nebo čtyřkolíkový konektor podobného provedení, jaké se používá k připojení serv. Červený nebo hnědý vodič značí kladný pól napájení, černý vodič záporný pól napájení/zem, žlutý vstup/výstup kompozitního videosignálu a bílý jako vstup/výstup zvukového signálu. Někdy existuje ještě další zelený vodič,  ten je podle konkrétního video/audio vysílače buď výstupem druhého zvukového kanálu, nebo u 3D systémů vstupem videosignálu druhé kamery. 

Je nutné s obrazem přenášet i zvuk?
Není, ale je to praktické. Periferně slyšet svist větru znamená mít intuitivní přehled o rychlosti, slyšíte turbulentní nárazy větru, činnost a rychlost motoru, pípání BEC při poklesu napětí baterie apod.

Měl bych létat s brýlemi nebo používat monitor?
To je na individuálním rozhodnutí. Jsou letci, kteří nošení videobrýlí vyloženě nesnáší. Někdy může být problém s jejich nošením současně s dioptrickými brýlemi  - řada výrobců videobrýle nevybavila individuálním zaostřením optiky. Monitor by měl být nejméně 7“ s rozlišením aspoň 640x480 bodů. Vyžaduje zaclonění pod hluboký kryt, jinak za slunečného dne nic neuvidíte. Monitor je vhodný jako pomocný zobrazovač pro druhého asistenta na zemi nebo např. jako kontrolní bod obrazu před vstupem do videorekordéru.
Videobrýle mají jednu velkou výhodu. Dají se nosit „na půl nosu“ a dávají pilotovi možnost sledovat periferně i skutečný pohyb modelu po obloze, což je v případě členitějšího terénu nevyhnutelné.

Co je OSD a proč bych jej měl používat?
OSD je podpůrný systém pro FPV, který spočívá ve vkládání podpůrných telemetrických dat přímo do obrazu přenášeného kamerou na způsob teletextu známého z vašeho televizoru. OSD předpokládá připojení GPS a do obrazu pak vkládá řadu velmi užitečných údajů, např. zeměpisnou polohu, výšku a rychlost letu, rychlost stoupání a klesání, vzdálenost od místa startu, kompas s vyznačením směru k místu startu, kvalitu GPS signálu, napětí baterie atd. Některé systémy umožňují i zobrazení umělého horizontu přímo v obraze. Ve spojení s přídavnými čidly možno zobrazovat i odebíraný proud, energii spotřebovanou z akumulátoru, napětí záložních baterií, okolní teplotu, teplotu motoru, baterie či audio/video vysílače, polohu serv a další. Létání bez OSD je vhodné jen pro okruh několika stovek metrů. Orientace v prostoru jen podle obrazu v brýlích je těžší, než by se mohlo zdát.
Některé OSD systému umí vkládat i hlasové údaje do zvukového kanálu, např. tón různé výšky vás může informovat o okamžitém stoupání/klesání nebo vám elektronický hlas informuje o dosažení nebezpečných mezí, vzniku poruch nebo periodicky sděluje dosažení určitých hodnot, např. výšky.

Umí některé OSD systémy přenášet telemetrická data i přímo na zem?
Ano, některé umí vkládat digitalizovaná telemetrická data do zvukového kanálu, jiné přímo do prvních skrytých řádků přenášeného obrazu. Tato telemetrická data lze v místě pilota použít k přímému zobrazení polohy modelu a trajektorie letu na mapě včetně zobrazení virtuální přístrojové desky letounu na notebooku. Přenos telemetrických dat z GPS na zemi je podmínkou pro AntennaTracking.

Co je AntennaTracking?
AntennaTracking je technologie, která na základě přenosu telemetrických dat o poloze a výšce modelu do pozemní stanice a při znalosti zeměpisné polohy a nadmořské výšky pozemní stanice řídí serva ovládající polohu směrových antén a tyto antény automaticky navádí tak, aby sledovaly polohu modelu na obloze. Užití směrových antén značně zvyšuje dosah FPV souprav, kvalitu obrazu a s tím i kvalitu prožitku. Antenna tracking vyžaduje užití stativu s nastavením jeho stálé orientace, je tedy výsadou stabilní pozemní stanice.

K čemu slouží funkce RTH?
Funkce RTH (Return To Home) přebírá řízení FPV modelu v případě ztráty signálu a zajišťuje autonomní návrat modelu na místo startu. Na ním model krouží v přeprogramované výšce a očekává převzetí řízení pilotem. RTH funkce se automaticky deaktivuje, pokud FPV zařízení detekuje obnovení řídícího signálu a předává je zpět pilotovi.

Co znamenají pojmy omni-anténa, patch-anténa, panelová anténa?
Omni-anténa je anglické označení pro prutovou všesměrovou anténu, zpravidla v provedení gumou kryté tyčky opatřené výstupním SMA-male konektorem, někdy v otáčivém provedení s možností aretace antény svisle, vodorovně nebo v úhlu 45°.
Patch-anténa je anglický název pro panelovou anténu. Tu naleznete většinou v provedení nízkého plastového čtverce s kabelovým výstupem různé délky zakončené SMA nebo N-konektorem. Panelová anténa se k modelu směřuje tak, aby přímka procházející středem čtverce kolmo na jeho rovinu směřovala k modelu. Panelové antény jsou směrové s příjmovým úhlem 25-40°. Liší se směrovou charakteristikou i ziskem a užití té pravé je otázkou testů.
Panelové antény umožňují příjem podstatně kvalitnějšího obrazu a zvětšení dosahu FPV soupravy, vyžadují však směrování za modelem. V jednoduchém provedení je možné anténu připevnít na helmu, natáčení těla za modelem na obloze zajistí i polohování antény a dobrý příjem signálu.

Záleží na umístění panelové antény na stativu pozemní stanice?
Ano. Pro lety vysoko nad hlavou se ukazuje užitečné držet panelovou anténu ve vodorovné poloze nízko nad zemí (okolo 30cm, nikoliv položenou na zem). Pro lety do velké vzdálenosti a nízko nad horizontem musí být zas co nejvýše, aspoň 140cm nad zemí. Při použití AntennaTrackingu se výška antén nad terénem nemění (cca 130cm nad zemí), antény se ale automaticky navádějí za modelem.

Co je diversity receiver a k čemu ho mohu potřebovat?
Diversity receiver je speciální druh video/audio přijímače, který obsahuje vstupy pro dva nebo více anténních systému. Vyhodnocuje kvalitu signálu z jednotlivých antén a přepíná mezi nimi tak, aby na výstupu byl poskytnut nejlepší možný video a audio signál, s minimem rušení, výpadků a vodorovných pruhů. Přepínání probíhá i několikrát za sekundu a pilot tento fakt ani nevnímá. Používají se různé kombinace připojených antén, nejčastějí však
a) jedna anténa všesměrová prutová a druhá anténa panelová
b) dvě panelové antény lišící se směrem polarizace

Mohu provozovat audio/video vysílač ve stavu klidu, mimo let?
Audio/video vysílače pro FPV jsou provedeny s ohledem na dosažení minimální hmotnosti a předpokládá se jejich chlazení rychle obtékajícím vzduchem během letu. Jejich pasivní chladiče jsou pro provoz v klidu zcela nedostatečné. Takový vysílač se dokáže ve stavu klidu během několika desítek sekund zahřát tak, že jej neudržíte v ruce a při delším provozu se i spálit. Audio/video vysílač umístěte na povrchu modelu nebo při zabudování pamatujte na přívodní a výstupní otvor chladícího vzduchu a okolo vysílače zachovejte nejméně 5mm mezeru, jíž bude chladící vzduch proudit. Při testech vysílače na stole je nutné na něj přichytit malý větráček, např. ze starého chladiče CPU a zajistit tak dostatečné chlazení. Po zapnutí FPV přenosu je nutné neprodlévat na zemi a co nejrychleji odstartovat.

Mohu provozovat audio/video vysílač bez připojené antény?
Nikdy nenapájejte audio/video vysílač nepřipojený k anténě. Je impedančně přizpůsoben s připojením na anténu a bez ní se bude velice zahřívat. Během několika desítek sekund takového provozu jej spolehlivě zničíte.

Jaký je rozdíl mezi CMOS a CCD kamerou a který z typů je pro FPV vhodnější?
CMOS kamera nemá elektronickou závěrku, snímá obraz řádek po řádku na rozdíl od CCD kamery, která zachytí celý snímek promítnutý čočkou v určitém okamžiku. Užití CMOS kamer může vést u modelů zatížených vibracemi, např. u vrtulníků, mikrokopterů nebo letadel se spalovacím motorem se vzniku rozechvělého a vlnícího se obrazu. Pro FPV jsou preferovány CCD kamery se SONY 1/3“ sensorem. Ty také dobře zpracovávají problémy s barevnou balancí obrazu a potíže při výrazně rozdílné expozici scény, např. při letu proti slunci, kdy je obloha přesvětlená a terén velmi tmavý.

Co je HeadTracking a k čemu je potřeba?
Při HeadTrackingu není kamera na modelu přichycena na pevno, nýbrž prostřednictvím dvou serv. Jedno ovládá otáčení kolem svislé osy (pan servo), druhé pohled nahoru/dolů (tilt servo). Pohyb těchto serv je řízen dvěma kanály RC přijímače. Na hlavě pilota (zpravidla přichycena k videobrýlím) je umístěna speciální gyroskopická jednotka, připojená k RC-soupravě a ovládá právě ony dva kanály řídící pohyb serv otáčení a klopení. Pohyb hlavy pilota je vyhodnocován a kamera se otáčí ve směru jeho pohybu, což poskytuje dokonalý virtuální zážitek pohledu z kokpitu modelu.

Mohu HeadTracker připojit k jakékoli RC-soupravě?
Připojení je možné pouze k soupravě s dostatečným počtem kanálů, která navíc musí umožňovat uživatelské nastavení čísel kanálů, které budou řízeny z externího zdroje. HeadTracking využívá možnosti nastavení RC-souprav v režimu učitel/žák, kdy některé kanály jsou svěřeny k řízení pouze učiteli. HeadTracker simuluje učitelovu RC-soupravu a poskytuje signál pro řízení dvou vyhrazených kanálů. Možnost užití vaší soupravy je třeba posoudit individuálně podle dokumentace výrobce, obecně takové nastavení umožňují jen RC-soupravy vyšší třídy a nyní již i některé novinky ve vyšší střední třídě.

Co je dashboard a jak souvisí s FPV?
Dashboard je laciná alternativa pro OSD, užívaná některými FPV piloty. Jedná se o o display umístěný přímo na modelu, který zobrazuje letové údaje a je snímám částí zorného pole kamery. Pilot má tak potřebné údaje v zorném poli. Částí zorného pole kamery může být např. snímán displej malé GPS a pilot získává potřebné údaje o poloze, rychlosti a výšce. V zorném poli může výt snímán např. malý display zobrazující výšku na základě barometrického měření nebo např. napětí akumulátoru.

Co je Ground Station?
Pokud tímto označením nerozumíme pozemní stanici jako takovou, tedy soubor všech zařízení umístěných na zemi za účelem přenosu FPV signálu a telemetrie, označují jím někteří výrobci speciální modul umístěný na stanovišti pilota, který sdružuje vybrané video funkce, zajišťuje oddělení telemetrických dat od přijímaného signálu, navádění antén apod.  Např. Ground Station od EagleTree obsahuje diversity receiver, rozdělovač výstupního videosignálu na až čtyři výstupy, odděluje telemetrická data kódovaná do obrazu od videosignálu a připravuje je pro připojení k notebooku a obsahuje i řídící jednotku pro AntennaTracking.

Ač létám v otevřené krajině, někdy se obraz ztrácí nebo silně zrní, i když je model nedaleko.
Vaše tělo je většinou z vody a při použití frekvencí 2.4GHz a vyšších se projeví výpadky, pokud máte model za zády a signál se musí drát skrz vaše tělo, nebo právě stojíte mezi anténou a modelem. Toto svědčí především o tom, že se příliš oddáváte obrazu a ztrácíte intuitivní ponětí o skutečné poloze modelu na obloze. Získáváte chybný návyk, který se vám při prvním výpadku videosignálu vymstí. Otáčejte se intuitivně za modelem a buďte si vždy vědomi jeho skutečné polohy.

Který RC-systém je vhodný pro dálkové FPV lety?  FM 40MHz, resp. 72MHz nebo nové 2.4GHz RC-soupravy?
Staré FM systémy dosahovaly většího dosahu a s přídavnou dipólovou anténou bylo možno dosáhnout ještě dále. 2.4GHz systémy s dosahem končí v lepším případě v okruhu cca 1600 metrů. Výrobcům to nelze mít za zlé, neboť byly zkonstruovány pro řízení s přímou viditelností modelu, která v nejlepším případě končí na 700m. Zapojení audio/video vysílače, v horším případě vysílajícího na blízké frekvenci může tento dosah dále zhoršit. Řešením je připojení RC-soupravy ke směrové anténě a její navádění s užitím AntennaTrackingu, což je námět na experimentování.
Ač je to teoreticky možné, nelze obecně doporučit  používání 2.4GHz RC-soupravy a současně 2.4GHz audio/video vysílače.

zpět >

ODQ0ND