OSD

English \"\"

Telemetrická čidla připojená k OSD

Přehled OSD systémů

Zapojení OSD modulu v přenosovém řetězci FPV

Datalogging telemetrie v OSD modulu

Funkce RTH a využití autopilota 

Vybavení technologií OSD patří k nejčastějšímu rozšíření základního přenosového řetězce FPV. OSD je zkratkou termínu \"On-Screen Display\", který přesně vystihuje, co tento modul dělá - vkládá důležité letové údaje přímo do obrazu přenášeného k pilotovi na zem. Vklíčování textových a grafických informací do obrazu připomíná teletext tak dobře známý z běžného televizoru, pokud zapnete mód teletextu se současným zobrazením obrazu na pozadí.

Existují samozřejmě samostatné velmi sofistikované systémy přenosu telemetrických údajů na zem s online zobrazením těchto údajů např. na displeji notebooku, OSD technologie však dává pilotovi šanci mít vše důležité neustále přímo před očima a nerozptyluje tak jeho pozornost sledováním údajů na obrazovce notebooku nebo jiném terminálu.

\"OSD

Zobrazení telemetrických údajů v přenášeném obraze samozřejmě předpokládá vybavení letounu těmito čidly a jejich připojení k telemetrické ústředně, která často plní i funkci dataloggeru, tj. záznamového zařízení, které s časovým určením ukládá tyto údaje do vnitřní paměti s možností jejich pozdější analýzy po přistání.

Mezi tato telemetrická čidla patří zejména:

 • čidlo napětí motorového akumulátoru, případně další čidla napětí při použití dalších akumulátorů (přijímačového, pro samostatné napájení kamery a videovysílače atd.)
 • čidlo pro měření okamžitého proudového odběru z motorového akumulátoru (pro elektrolety)
 • čidlo stavu naplnění palivové nádrže (pro modely se spalovacím motorem)
 • GPS
 • elektronické čidlo otáček motoru
 • teplotní čidla (teplota regulátoru BEC, teplota motoru, okolní teplota atd.)
 • samostatný elektronický barometrický výškoměr
 • elektronický variometr (pro přesné určení rychlosti stoupání/klesání nezávisle na GPS)
 • samostatné čidlo relativní rychlosti vzhledem k větru (založené na principu měření ŕozdílu tlaků na Pitotově trubici)
 • elektronický kompas pro určení směru přídě v prostoru (tzv. heading)
 • elektronické gyroskopy a akcelerometry k určení polohy v prostoru a zobrazení umělého horizontu

Obrázek ukazuje typické rozložení telemetrických údajů v přenášeném obraze. Jedná se o údaje: 

\"On-Screen
 • aktuální zeměpisná šířka a délka
 • rychlost letu vůči zemi (graficky vlevo)
 • výšku letu (graficky vpravo)
 • rychlost klesání/stoupání
 • kompas s udáním světových stran a kursu letu
 • umělý horizont s udáním náklonu
 • kvalita signálu GPS (HDOP)
 • napětí akumulátorů
 • aktuálně odebíraný proud
 • spotřebovaná kapacita akumulátoru v mAh i graficky
 • teplota regulátoru
 • vzdálenost od místa startu (LOS)
 • směr k místu startu
 • trvání letu a datum

Rozmístění údajů v obraze se u různých výrobců navzájem liší, navíc někteří výrobci dodávají i aplikace, prostřednictvím kterých lze obsah obrazovky a rozmístění údajů na ní uživatelsky definovat. Nejdokonalejší z OSD systémů dovolují uživatelsky definovat i více obrazovek s různými údaji, které se přepínají tomu vyhrazeným kanálem vysílače, případně skrytí všech údajů OSD.

U zobrazovaných údajů zpravidla lze nastavit mezní hodnoty, při jejichž dosažení počnou výrazně blikat a upozorňovat pilota, např. při překročení maximální nastavené vzdálenosti od místa startu nebo vyčerpání přednastavené kapacity akumulátoru.

Při dosažení limitních stavů je možné nastavit i hlasové upozorňování, případně i periodické hlasové opakování určitého letového údaje, např. výšky letu každých 30 sekund.

Obrázek napravo ukazuje náhled konfiguračního software OSD EagleTree.

\"Konfigurační

Zde uvádím přehlednou tabulku nejobvyklejších OSD systémů s podrobným popisem jejich vlastností (převzato od Daniela Wee, vývojáře systému DragonOSD Plus).

OSD modul se vždy zapojuje mezi výstup obrazového signálu kamery a vstup videovysílače. Vstupy a výstupy OSD modulů jsou již impedančně přizpůsobené výstupům běžně dostupných kamer i videovysílačů pro FPV aplikace. K připojení se používají nožové PC konektory o rozteči 2,54mm, typově shodné s běžnými tří-pinovými JR-konektory. Napájení OSD modulů je odvislé od výrobce, zpravidla však v širokém rozmezí 6-15V.

\"Typické

Ve většině koncepcí se OSD modul připojuje k dalšímu modulu telemetrické ústředny a dataloggeru, z něhož čerpá data vkládaná do obrazu. Systémy OSD vždy předpokládají připojení GPS modulu s rychlým obnovováním dat (typicky 10Hz dvanáctikanálové GPS). Datalogger je schopen ukládat periodicky se zaznamenáním časové značky požadované telemetrické údaje do vnitřní paměti pro pozdější zobrazení a analýzu dat po přistání. Následující obrázky ukazují možnosti analýzy dat systému EagleTree včetně 3D zobrazení trasy letu v aplikaci GoogleEarth. 

\"Nástroj \"3D

Některé OSD systémy obsahují navíc ještě velmi praktický a pro záchranu dražšího FPV zařízení zcela klíčový modul - autopilotní systém, zpravidla označovaný RTH (Return To Home). Ten je v případě výpadku řídícího signálu schopen převzít řízení modulu a zajistit automatický návrat. Model se vrátí nad místo startu, nad nímž krouží v předdefinované výšce a čeká na převzetí řízení pilotem po obnovení signálu. Tato funkce dokáže zachránit model a zajistit jeho návrat, pokud se např. skryje za překážkou nebo uletí z pásma dosahu řídícího signálu. Užití této funkce vyžaduje připojení serv výškovky a křidélek nebo směrovky k OSD modulu. K některým systémům se připojuje i kanál řízení motoru - takové jsou schopny si i na potřebnou dobu zapnout motor a udržovat při návratu model v přednastavené letové hladině. Regulátory mění nastavení křidélek tak, aby model obrátil směr letu směrem k návratovému kursu, případně další regulátor řeší vyklesání a udržování letu v předdefinované výšce. Správná funkce RTH vyžaduje pečlivé nastavení PID regulátorů v OSD modulu.

Bohužel autopilotní funkce je použitelná pouze pro autostabilní letové systémy, nejlépe větroně. Nefungují pro nasazení s helikoptérami (výjimkou je snad jen velmi sofistikovaný návratový systém mikrokopterů).

Některé systémy umí nejen zajistit návrat modelu, ale i let po předem zadefinované trase (prostřednictvím uzlových bodů - waypointů - skrz které má model proletět) a jsou schopné proměnit tak model v autonomně létající stroj UAV.
 
Následující video ukazuje OSD v praxi právě při autopilotním návratu modelu nad místo startu.
 
Tento OSD systém využívá zobrazení tzv. slepé mapy. Symbol ve středu obrazovky reprezentuje místo startu, pohybující se symbol šipky pak polohu FPV modelu včetně zobrazení směru pohybu. Šipka vpravo dole směřující \"ven\" představuje model nalézající se jihovýchodně od místa startu a letící směrem od místa startu.

Během testování musí být parametry PID regulátorů nastaveny přímo za letu. OSD systém umožňuje vstup do konfiguračních menu, listování v parametrech a jejich editaci za letu. Můžete pozorovat simulovaný výpadek signálu, zapnutí autopilota i obrácení letu směrem k místu startu. Dobře slyšitelné je i automatické zapínání motoru k udržení konstantní letové hladiny.

Na závěr ještě jedno úchvatné video - tanec v oblacích ve výškách okolo 5200 stop, opět s užitím OSD modulu EagleTree.

Uvedená videa uvádějí rychlost v mílích za hodinu a výšku letu ve stopách, všechny OSD systémy však v konfiguraci umožňují výběr anglických nebo metrických jednotek.

zpět > 

Novinky > 24.07.2015 - nové fotografie na Panoramiu

English

 

Fasanenschlosschen (Malý bažantí zámeček) a Moritzburgské přístaviště, Sasko

Fasanenschloss Moritzburg Krajina okolo Moritzburgu se proslavila po roce 1973, kdy se barokní zámek stal slavnostní kulisou populárního česko-německého pohádkového filmu "Tři oříšky pro Popelku".
Jen pár minut jízdy autem nebo romantické procházky od barokního zámku Moritzburg se nachází Bažantí zámeček (Fasanenschlosschen), okouzlující rokokový palác. Na půdorysu čtverce o straně pouhých 12m poskytuje dostatečný prostor pro prezentaci řady uměleckých miniatur a je proto také nazýván "Rájem v kostce". Tento malý lovecký palác s miniaturním přístavem a majákem tvořil ve své době kulisu oslnivých festivalů přední saské šlechty. Budova byla postavena v letech 1770 až 1776 a přejímá čínské vlivy podle projektu architekta Johanna Daniela Schadeho.

Zámek je obklopen rozsáhlým jezerem. Na protilehlém konci parku bylo zbudováno přístaviště a maják. Ty sloužily saskému dvoru a jeho hostům v 18. století jako velkolepé pozadí při plavbě po jezeře ve fregatách a gondolách.

V současnosti podstatnou část areálu vlastní stát Sasko a snaží se rekonstruovat historické budovy i krajinné prvky.

Restaurování Fasanenschlosschen bylo dokončeno v roce 2007.

Snímky byly pořízeny z kvardokopteru Walkera UFO MX-400 kamerou GoProHD-2 stabilizovanou gimbalem Walkera WK-G-2D ve 8Mpx foto-režimu. Bohužel, fotoaparát včetně gimbalu se ukázal pro tento typ kvadrokopteru příliš těžkým. Byl schopen se odpoutat a viset na asi 70% plynu. To by samo o sobě bylo ještě přijatelné, ale regulátory motorů se ukázaly být přetížené a opakovaně asi po 6 hodinách letu alespoň jeden z regulátorů vyhořel nebo začal pracovat s menším výkonem, i když jsem pro zlepšení chlazení instaloval lehký ventilátor.
Walkera UFO MX-400
Maják v přístavišti

Hlavním problémem byla skutečnost, že tento typ dronu má všechny regulátory motorů umístěny na jediné desce plošných spojů. Je pak nutné měnit vždy celou desku i při problémech s jen jediným regulátorem. Při ceně okolo 100 dolarů za náhradní desku regulátorů jsem se po druhé výměně rozhodl přestat používat tento dron pro focení a nadále slouží jen pro trénink. Bez přídavného zatížení fotoaparátu a závěsu (170g) funguje dlouhou dobu bez dalších problémů.

Jako nový "cestovní a mobilní" dron pro focení na dovolené jsem postavil DJI F-550. Při kompletní vzletové hmotnosti 2450 g včetně LiPo akumulátoru 6500mAh, GoPro kamery, gimbalu a video-vysílače vydrží ve vzduchu asi 12 minut a zatím se jeví být perfektním mobilním fotografickým a filmovacím zařízením na mé prázdninové výlety. DJI Flame Wheal F-550 je vybaven vestavěnou stabilizací letu a GPS řízením, takže letový komfort je s Walkerou UFO nesrovnatelný.

Fotografie na Panoramiu jsou poprvé uveřejněny v plném rozlišení 3200x2400 pixelů.


(Klikni zde pro zobrazení zeměpisné polohy v Google Maps)

Zámek Fasanenschloss z jihozápadu

Zámek Fasanenschloss z jihozápadu
Zámek Fasanenschloss z jihozápadu Zámek Fasanenschloss z severozápadu
Zámek Fasanenschloss ze západu Zámek Fasanenschloss ze západu
Maják z jihu Maják ze západu
Maják ze severu Maják ze severu

 

Více obrázků včetně údajů o jejich umístění naleznete pod mým účtem na Panoramiu nebo užitím aplikace GoogleEarth.

Fotogalerie > Německo

English

Originální velikost snímků je až 8 megapixelů. Kliknutím zobrazíte redukovaný rozměr 1920x1080 pixelů.

Moritzburg
Königstein
Pilnitz
Fasanenschlosschen

 

Zámek Moritzburg, Sasko

Moritzburg je významným barokním zámkem v obvodu stejnojmenné obce v srdci Saska, asi 13km severně od Drážďan.

Původní zámek byl vybudován v letech 1542–1546 jako lovecký letohrádek. Mezi roky 1661 and 1671 byla přistavěna kaple podle návrhu architekta Wolfa Caspara von Klengels jako skvělý příklad raně barokního stylu. V letech 1723 až 1733 saský a polský král Augustus II Silný zámek rozsáhle přebudoval v luxusní a pohodlné sídlo, včetně pěstěného parku, několika rybníků a herního areálu.

Interiérové vybavení řady prostor zámku je věnováno honitbě a lovectví a umění s nimi spojenými. Zde umístěná kolekce jeleních trofejí se řadí k největším a nejrozsáhlejším na světě. V sále Monströsensaal je ochraňována i unikátní trofej 66-teráka. Reprezentační místnosti obsahují unikáty lakovaného a vykládaného nábytku se stříbrnými aplikacemi zhotoveného pro Augusta ve stylu versajského nábytku Ludvíka XIV. a expozice čínského, japonského i míšeňského porcelánu. Zámek se také proslavil svými pískovcovými dekoracemi.

V interiéru i okolí zámku Moritzburg byla v roce 1973 filmována řada scén slavné filmové pohádky Tři oříšky pro Popelku vyrobeného v československo-německé koprodukci se skvělou Libuší Šafránkovou v hlavní roli. Tento příběh patří k vánocům českých i německých dětí stejně neodmyslitelně jako vánoční stromeček či bramborový salát.

(Klikni zde pro zobrazení zeměpisné polohy v Google Maps)

Pohled od jihozápadu

Pohled od západu
Pohled od západu Pohled od severozápadu
Pohled od severozápadu Pohled od severozápadu
Pohled od severovýchodu Pohled od severu
Pohled od severu Pohled od severu

 

Pevnost Königstein, Sasko

Pevnost Königstein (německy Festung Königstein), zvaný "Saská Bastilla", je pevnost vybudovaná na vrcholu stolové hory nedaleko Drážďan, v česko-saském Švýcarsku blízko stejnojmenného městečka. Pevnost byla po století užívána jako státní vězení, a což je též významné - patří k nejnavštěvovanějším saským turistickým atrakcím s více než 700,000 návštěvníků za rok.

Poprvé se hrad Königstein připomíná v roce 1241. K ochraně hranic mezi Českým královstvím a míšenským biskupstvím český král Václav I. založil hrad střežící labské údolí nad Pirnou. Hrad patřící od poloviny 13.století do vlastnictví českých králů byl roku 1408 prodán vévodovi saskému. Protože pevnost Königstein se považovala za nedobytnou, saští králové do ní svezli k úschově z Wittenbergu a později i Drážďan v čase válek a ohrožení státní poklad i řadu děl ze slavného Zwingeru. Königstein byl státním vězením až do roku 1922.

Königstein dostál své pověsti a skutečně nebyl nikdy dobyt, dokonce ani v průběhu 2. světové války. V průběhu 1. světové války byl využit jako zajatecké zařízení pro francouzské a ruské válečné zajatce. K podobnému účelu byl užit i za 2. světové války, v tomto případě ovšem jako vězení britských, francouzských, polských a dalších spojeneckých důstojníků.

(Klikni zde pro zobrazení zeměpisné polohy v Google Maps)

Königstein a Lilienstein od západu

Königstein a Lilienstein od jihozápadu
Königstein a Lilienstein od jihozápadu Königstein a Lilienstein od jihozápadu
Königstein a Lilienstein od západu Königstein a Lilienstein od západu
Panoramatický pohled na Königstein a česko-saské Švýcarsko

 

Zámek Pillnitz, Sasko

Pillnitz je městskou čtvrtí na východu Drážďan, poměrně daleko od centra města. Nejznámější částí je japonsky stylizovaný zámeček. Park obklopující zámek byl založen v roce 1539. Saský a polský král Augustus II Silný věnoval veškeré náležející stavby a vybavení darem Anně Constantii z Brockdorffu, jedné ze svých nespočetných žen.

Od roku 1720 byly budovy postupně nahraženy barokním palácem podle návrhu Matthiase Daniela Pöppelmanna a Zachariasse Longueluneho. Výstavba pokračovala až do roku 1725 dávajíc budovám postupně japonský výtvarný styl, ačkoli Augustus brzy zájem o svůj nový palác ztratil.

V rozsáhlém parku obklopujícím zámek naleznete například oranžérii a také největší růžový keř na světě, slavnou japonskou kamélii, kterou zřejmě v roce 1776 převezl Carl Peter Thunberg z Kjóta. Keř zasazený v roce 1801 dosáhl současné výšky 8.6 m a v sezóně na něm naleznete až 35,000 květů. V parku se nalézá řada neobvyklých dřevin, Čínský a Anglický pavilon a rovněž malé muzeum věnované dobám sklonu království a nástupu industrializace Drážďan.

Oblast Pillnitz je známa i svou vinnou produkcí. Během tísiciletých záplav v roce 2002 v Drážďanech patřila oblast Pillnitz k nejvíce postiženým.

(Klikni zde pro zobrazení zeměpisné polohy v Google Maps)

Labe a zámek Pillnitz od západu

Labe a zámek Pillnitz od jihozápadu
Labe a zámek Pillnitz od jihu Labe a zámek Pillnitz od jihu
Labe a zámek Pillnitz od jihu Přívoz
Panoramatický pohled na Labe a zámek Pillnitz

 

Fasanenschlosschen (Malý bažantí zámeček) a Moritzburgské přístaviště, Sasko

Krajina okolo Moritzburgu se proslavila po roce 1973, kdy se barokní zámek stal slavnostní kulisou populárního česko-německého pohádkového filmu "Tři oříšky pro Popelku".
Jen pár minut jízdy autem nebo romantické procházky od barokního zámku Moritzburg se nachází Bažantí zámeček (Fasanenschlosschen), okouzlující rokokový palác. Na půdorysu čtverce o straně pouhých 12m poskytuje dostatečný prostor pro prezentaci řady uměleckých miniatur a je proto také nazýván "Rájem v kostce". Tento malý lovecký palác s miniaturním přístavem a majákem tvořil ve své době kulisu oslnivých festivalů přední saské šlechty. Budova byla postavena v letech 1770 až 1776 a přejímá čínské vlivy podle projektu architekta Johanna Daniela Schadeho.
Zámek je obklopen rozsáhlým jezerem. Na protilehlém konci parku bylo zbudováno přístaviště a maják. Ty sloužily saskému dvoru a jeho hostům v 18. století jako velkolepé pozadí při plavbě po jezeře ve fregatách a gondolách.
V současnosti podstatnou část areálu vlastní stát Sasko a snaží se rekonstruovat historické budovy i krajinné prvky.
Restaurování Fasanenschlosschen bylo dokončeno v roce 2007.

Snímky byly pořízeny z kvardokopteru Walkera UFO MX-400 kamerou GoProHD-2 stabilizovanou gimbalem Walkera WK-G-2D ve 8Mpx foto-režimu. Bohužel, fotoaparát včetně gimbalu se ukázal pro tento typ příliš těžkým. Byl schopen se odpoutat a viset na asi 70% plynu. To by samo o sobě bylo ještě přijatelné, ale regulátory motorů se ukázaly být přetížené a opakovaně asi po 6 hodinách letu alespoň jeden z regulátorů vyhořel, i když jsem pro zlepšení chlazení instaloval lehký ventilátor. Hlavním problémem byla skutečnost, že tento typ dronu má všechny regulátory motorů umístěny na jediné desce plošných spojů. Je pak nutné měnit vždy celou desku i při problémech s jen jediným regulátorem. Při ceně okolo 100 dolarů za náhradní desku regulátorů jsem se po druhé výměně rozhodl přestat používat tento dron pro focení a nadále slouží jen pro trénink. Bez přídavného zatížení fotoaparátu a závěsu (170g) funguje dlouhou dobu bez dalších problémů. Walkera UFO MX-400

Jako nový "cestovní a mobilní" dron pro focení na dovolené jsem postavil DJI F-550. Při kompletní vzletové hmotnosti 2450 g včetně LiPo akumulátoru 6500mAh, GoPro kamery, gimbalu a video-vysílače vydrží ve vzduchu asi 12 minut a zatím se jeví být perfektním mobilním fotografickým a filmovacím zařízením na mé prázdninové výlety. DJI Flame Wheal F-550 je vybaven vestavěnou stabilizací letu a GPS řízením, takže letový komfort je s Walkerou UFO nesrovnatelný.

Fotografie na Panoramiu jsou poprvé uveřejněny v plném rozlišení 3200x2400 pixelů.

(Klikni zde pro zobrazení zeměpisné polohy v Google Maps)

Zámek Fasanenschloss z jihozápadu

Zámek Fasanenschloss z jihozápadu
Zámek Fasanenschloss z jihozápadu Zámek Fasanenschloss z severozápadu
Zámek Fasanenschloss ze západu Zámek Fasanenschloss ze západu
Maják z jihu Maják ze západu
Maják ze severu Maják ze severu

 

Více obrázků včetně údajů o jejich umístění naleznete pod mým účtem na Panoramiu nebo užitím aplikace GoogleEarth.

Cameras for FPV

English \"\"

Požadované vlastnosti kamer pro FPV
Rozdíly mezi kamerami CCD a CMOS
Paprskové kóma
Zešikmení linií
Vlnění obrazu
Dílčí chybná expozice
Interference s výbojkovým osvětlením
Shrnutí

Pro účely FPV se nejčastěji využívají miniaturní průmyslové kamery. Při výběru je třeba přihlížet zejména k těmto kritériím:

 • Kamera by měla být co nejlehčí. Potřeba nízké hmotnosti nevyplývá jen z důvodu co nejmenšího nárůstu letové hmotnosti po vestavbě FPV vybavení, ale také proto, že kameru budete zřejmě ovládat servomechanismem pro zajištění jejího klopení a otáčení. U těžších kamer nesmíme zapomínat na změnu polohy těžiště modelu při pohybu kamery!
 • Kamera by měla být nárazuvzdorná nebo umístěna v pouzdru, které zajistí vyšší pravděpodobnost přežití v případě havárie.
 • Kamera musí podporovat výstup ve formě kompozitního videosignálu. Miniaturní průmyslové kamery mívají výstup proveden trojžilovým stíněným kabelem v barvách vodičů červené (kladný pól napájení), hnědé nebo černé (záporný pól napájení) a žluté (výstup videosignálu).
 • Kamera musí podporovat tutéž obrazovou normu jako váš videozobrazovač/monitor, resp. videobrýle. Na internetu se dostanete takřka výhradně k produktům pro normu PAL nebo NTSC. Norma NTSC je charakteristická pro trh v USA, v našich zeměpisných šířkách vždy dbejte na výběr videokomponent podporujících normu PAL.
 • Vhodné kamery se vyrábějí pro napájení stejnosměrným napětím 5V nebo 12V. Obojí je možné. Je však třeba volit tak, aby kamera i videovysílač byly určeny pro totéž napětí.  Častěji se používá 12V napájení zajištěné samostatným 3S LiPo akumulátorem.
  Napájet kameru přímo z 5V BEC regulátoru není dobrý nápad. Obraz vám s velkou pravděpodobností bude kazit interference od motoru nebo bude docházet k jeho výpadkům při poklesu napětí způsobeném zvýšenou spotřebou serva při jeho prudkém pohybu. Vždy proto doporučuji použití samostatného akumulátoru pro FPV vybavení modelu. Typicky zcela postačuje akumulátor o kapacitě stovek mAh. 
 • Zorný úhel kamery je většinou neměnný, jednoduché kamery nepodporují funkci zoomování s dálkovým řízením zoomu. Objektivy kamer lze ovšem přikoupit zvlášť a měnit. Optimální zorný úhel je 70-90° horizontálně. Menší zorné pole neposkytuje dostatečný přehled o dění v okolí modelu, obraz při zorném úhlu větším než 110° je výrazně deformován efektem tzv. „rybího oka“.
 • Pro přenos obrazu je možné použít přímo miniaturní videokamkodér nebo fotoaparát s online videovýstupem (např. GoPro HD). Kamkodér zajistí ukládání obrazu v nejvyšší kvalitě přímo na palubě modelu. Přenášený obraz ale bývá doplněn do obrazu vkládanými a v nastavení nevypnutelnými symboly, např. stavu akumulátoru kamery, symbolem běžícího záznamu nebo načítající se časomíry.
 • Klíčovou pozornost je třeba věnovat výběru typu kamery. Nejčastěji dostupné typy jsou CCD a CMOS. Každý má své přednosti i nedostatky (viz. dále).
 • Kamera se musí vyznačovat rychlým nastavením jasu. Pomalé reakce na rychlé změny jasu obrazu během letu by mohly vést k dezorientaci pilota v prodlevách, než se jas obrazu upraví a scéna správně exponuje, dokonce až k havárii modelu.
 • Kamera by měla mít rozlišení 420TV řádků nebo více.
 • Kamera by měla mít práh minimální světelnosti nižší než 0.5 lux, typicky 0.2 lux.
 • Kamera by měla mít nejlépe 1/3“ snímací senzor.

Kamera by měla poskytovat kvalitní obraz. Tady je kámen úrazu –„ kvalitní“ znamená pro každého něco jiného. Pro jednoho to může představovat pestré a věrné podání barev, pro jiného rovnoměrně exponovaný nechvějící se obraz.

Výběr té správné kamery vyžaduje možnost porovnání a především znalost faktu, že se musíte rozhodnout mezi dvěma základními typy:

\"CCD

CCD

       

\"\"
\"\"
\"\"

poskytuje jasnější obraz při špatném osvětlení
vyznačuje se menším šumem obrazu
zpravidla větší rozlišení a kontrastnější obraz

 

\"\"
\"\"
\"\"

vyšší spotřeba
trpí nerovnoměrnou expozicí scény
vada zobrazení svislých čar od přesvícených míst obrazu

CMOS

   

 

  

\"\"
\"\"

mnohem vyváženější expozice obrazu
nižší proudová spotřeba
 

\"\"
\"\"

nejasný obraz při slabším osvětlení a více šumu
obraz trpí efektem „plování“ a vlnění obrazu při vibraci

  

CCD kamery disponují elektronickou závěrkou. Nejedná se o mechanickou závěrku jako u zrcadlovky, přesto čas potřebný pro akumulaci náboje je pro každý pixel tentýž. Poté dochází k vyhodnocení naakumulovaného elektrického náboje pro každý pixel a k převodu na elektronický obrazový signál. Z toho plynou problémy s nerovnoměrným osvětlením scény.

CMOS kamery disponují shora dolů se posouvající postupnou závěrkou. To představuje lepší šanci na správné stanovení expozice pro každý řádek obrazu, avšak v okamžiku, kdy došlo k vyhodnocení a přenosu níže umístěného řádku obrazu, může již být na senzor promítána jiná scéna. To vede zejména při vibracích a prudkých pohybech kamery k deformacím obrazu.

Přestože se pro účely zájemců o FPV nechci problematikou rozboru předností i nectností obou typů kamer věnovat nadměrně, považuji za užitečné, abyste pochopili základní rozdíly a popis vad vám pomohl ve volbě správného typu.

Podívejme se dále na stručný rozbor vad obrazu typický pro každý z uvedených typů.

Paprskové kóma (anglicky \"Smear\") spočívá v zobrazení svislých jasných čar protínajících celý obraz a vycházejících z přesvětlených bodů obrazu, např. slunce nebo pouličních lamp. Postihuje CCD kamery, naopak CMOS senzory s rolující závěrkou jsou proti tomuto efektu odolné. Na následujícím obrázku se nabízí zobrazení téže scény různými senzory.

CCD

\"Paprskové

CMOS

\"CMOS

Zešikmení (anglicky „Skew“) je deformací postihující obraz CMOS kamer při prudkém pohybu stranou. CCD kamery jsou proti této deformaci obrazu odolné. Je způsobena faktem, že než je sejmut a přenesen řádek v obraze níže umístěný, obraz promítaný na sensor již ujede stranou, což vede k podklouznutí a deformaci kolmých linií v obraze. Dobře je to vidět na následujících snímcích. Zatímco v klidu jsou ráhna brány jistě kolmá k zemi, při pohybu do strany se sklání k jedné nebo druhé straně podle pohybu kamery. Toto podklouznutí je tím výraznější, čím rychlejší je pohyb kamery a horší osvětlení scény. Tento efekt může při velmi rychlém pohybu vést až ke komické deformaci objektů (fotbalistovi vpravo ujely nohy vpřed).

\"Zešikmení

Vlnění obrazu (anglicky „Wobble“) je charakteristickou vadou CMOS kamer. V případě vibrací se záběr promítaný na obrazový senzor pohybuje tam a zpět, postupné sejmutí a vyhodnocení obrazu rolující závěrkou však vyvolává iluzi obrazu jakoby vlnícího se na vodní hladině. Příklad extrémního případu této vady je zde.

Dílčí chybná expozice (anglicky „Partial Exposure“) je vada postihující obraz CMOS kamer v případě prudké změny expozičních podmínek, například po záblesku blesku či slunce nebo při záznamu ohňostroje. Projevuje se prudkou a chybnou změnou expozice části obrazu (viz.následující obrázek).

 \"Chybná  

Podobný jev pruhování obrazu do různě světlých a tmavých pruhů se může projevit při osvětlení výbojkami. Tento efekt se jako poblikávání obrazu projeví i u CCD snímačů. Pokud závěrka snímá s rychlostí 1/60s a obraz je nasvícen výbojkou napájenou proudem o frekvenci 50Hz, projeví se v obraze nepříjemné poblikávání obrazu rozdílovou frekvencí 10Hz.

Na závěr shrňme, že pokud plánujete FPV pro plynule se pohybující model letadla, zejména větroně nebo slowflyeru, a pokud je pohonný systém vyvážen a netrpí výraznými vibracemi, použití CMOS kamery nebude problém. Její využití nabídne rovnoměrněji exponované záběry se správnou expozicí nebe i země ve srovnání s CCD senzorem, zejména se sluncem nízko nad obzorem.

CCD kamery ovšem ohledně expozice a korekce protisvětla nelze zcela zatracovat. Mezi výrobci existují výrazné rozdíly. Následující video ukazuje, že zatímco jedna ze CCD kamer si i s protisvětlem poradí dobře, jiná je schopna zobrazit jen přesvětlené nebe a černou siluetu země.

Naopak vyhněte se použití CMOS snímače v případě nasazení ve vrtulníku, kopteru nebo letadle, s nímž plánujete divokou akrobacii. V takových aplikacích použijte CCD kameru, podobně v případě letů za šera.

Pro ty, kdo chtějí všemu přijít hlouběji na kloub, nabízím zde odkaz na další detailnější informace o kamerových snímačích a jejich vlastnostech.

 

zpět >

HD videa > Španělsko

English

Tyto videoklipy byly pořízeny během dovolené strávené loňský rok na našem oblíbeném a tradičním místě, v malém přímořském městečku Alcossebre, asi 100km severně od španělské Valencie.

Videogalerie obsahuje HD videa publikovaná na serveru YouTube. Máte možnost vybrat si z různých rozlišení až po Full-HD video 1920x1080 pixels, 30 snímků za sekundu. Kamera je současně užita i k přenosu online obrazu a zvuku do pozemní stanice FPV, což umožňuje pozorovat aktuální obraz ve videobrýlích v PAL kvalitě, zatímco se na palubě ukládá ve Full-HD kvalitě na SD kartu umístěnou na palubě RC-letadla, odkud jej přesunete k pozdějšímu zpracování po ukončení letu.

Klipy dosáhly u španělských diváků YouTube velmi solidní sledovatelnost, mnoho z nich mě osobně kontaktovalo a někteří dokonce následovali mé kroky a počali s FPV létáním a filmováním z RC-modelů přímo ve Španělsku.

Alcossebre, Střed města a areál Al Andalus

Alcossebre, Střed města a areál Al Andalus

Alcossebre, Maják a zátoka Cala Blanca

Alcossebre, Maják a zátoka Cala Blanca

Alcossebre, Přístav a pláž Las Fuentes

Alcossebre, Přístav a pláž Las Fuentes

Alcossebre, Pobřeží Alcossebru

Alcossebre, Pobřeží Alcossebru

Pohoří Sierra del Irta, kaple Santa Lucia

Pohoří Sierra del Irta, kaple Santa Lucia

Peníscola

Peníscola

Aquarama, Benicássim

Aquarama, Benicássim

 

HD movies > Aquarama

Česky

Aquarama logo

Visit from air aquapark Aquarama in the beautiful town of Benicássim located on the coast of Mediterranean Sea about 13 km north of the town of Castelló de la Plana, on the north of the Valencian Community, Spain. This aquatic park has a surface area of more than 45,000 m2 designed for the entertainment of children and adults. Just this year it celebrates 25th anniversary of its existence. Aquarama has a great number of attractions that make all visitors spend an unforgettable day. An extremely amusing Tropical Wave Swimming Pool, thrilling varied slides such as the impressive Big Slide - the highest slide in Europe, the more than 50 meters high space-lift tower called Space Shot, where everybody can enjoy few seconds of intensive G-force acceleration followed by state of weightlessness; it all gives chance to satisfy here desire for extreme experiences for adults as well as for children.

Aquarama Benicássim

Aquarama Water Park is an attraction suitable for all the family and it makes a great day out for people of all ages - The Island of Elephants for the little ones or the relaxation area Los Lagos (The Lakes), with waterfalls, jacuzzis, hydrotherapy for others ...

Of course, all with maximum security provided by a complete team of lifeguards and auxiliary staff.

For groups of 20 people or more Aquarama offers important discounts. Without a shadow of doubt, the Aquarama amusement park is turning into the most complete leisure, fun and relaxation offer of the summer. For this reason, Aquarama, for yet another year, continues to surprise and amuse the whole of its public.

Enjoying your evening after all the day spent in Aquarama, do not forget to walk through town of Benicássim having a population of 19,000 of inhabitants, which main economic activity comes from tourism. Most notably the town is famous for some of the most important artificial beaches in Europe. The sea view and the landscape at the peaks are spectacular in the region.

There are great nature walking, trekking, cycling and hiking trails for the nature lovers to mountains Dessierto de Las Palmas with medieval Carmelite Monastery.
Benicassim is also very popular for its International Indyrock Festival (Festival Internacional de Benicássim - FIB)  - FIB Benicassim Festival which is held annually on July.

Clip FPV HD Aquarama Benicássim has been published on server YouTube on 02th December 2011. It is compilation of just one flight of duration almost 40 minutes flown in the morning 7th July 2011.

Model has been launched and controlled from closed olive grove, landing appeared almost in emergency scenario with batteries completely exhaust just behind aquapark fence in thistle shrubbery.

For safety of all visitors of the aquatic park, the flight has been realised out of its opening hours.

If the movie control object is not visible here, then FlashPlayer application is not properly installed in your computer. Please use direct YouTube link.

Location of the clip

spare_84
HD videa > Aquarama

English

Aquarama logo

Navštivte aspoň pohledem ze vzduchu akvapark Aquarama v půvabném městečku Benicássim nacházejícím se na pobřeží Středozemního moře asi 13 km severně od Castellónu de la Plana na severu valencijské oblasti Španělska. Tento akvapark o úhrnné výměře více než 45,000 m2 byl plně navržen pro zábavu dospělých i dětí. Právě letos slaví 25. výročí své existence. Aquarama nabízí velké množství atrakcí, které umožní všem návštěvníkům prožít nezapomenutelný den. Zvláště Tropical Wave Swimming Pool s umělými až metr vysokými vlnami, množství rozličných tobogánů a skluzavek jako například adrenalinová Big Slide - nejvyšší skluzavka v Evropě, více než 50 metrů vysoká vystřelovací věž zvaná Space Shot, na níž může každý zažít několik sekund intenzivního přetížení následovaných beztížným stavem volného pádu, to vše dává šanci uspokojit hlad po extrémních zážitcích velkých i malých.

Aquarama Benicássim

Vodní park Aquarama je vhodnou atrakcí pro celou rodinu a dává příležitost užít si skvělý den všem generacím - počínaje Sloním ostrovem pro nejmenší až po relaxaní zóny Los Lagos s vodopády, vířivkami a hydroterapií pro jejich doprovod...

To vše samozřejmě s maximální bezpečností zajišťovanou početným týmem plavčíků a pomocného personálu.

Pro skupiny nad 20 osob nabízí Aquarama významné slevy. Bez stínu pochybnosti, zábavní park Aquarama je tou nejlepší nabídkou užití spousty zábavy a aktivního odpočinku v parném letním dni. Právě proto je  Aquarama vyhledávaným cílem již po mnoho let.

Až se dostatečně vyřádíte v Aquaramě, nezapomeňte na večerní procházku Benicássimem. Hlavní ekonomický příjem tohoto městečka s 19,000 obyvateli pochází z turistiky. Město proslulo zejména šesti kilometry skvělých písečných pláží řadících se k nejlepším v Evropě. Okolní krajina s rudě zbarvenými kopci zdvihajícími se strmě vzhůru jen kousek od pobřeží patří k nejhezčím výhledům v regionu.

V okolí naleznete příležitosti pro skvělé procházky, cyklistiku i horské výstupy milovníků přírody do pohoří Dessierto de Las Palmas (Poušť palem) se středověkým karmelitánským kláštěrem vysoko v horách.
Benicassim je také znám populárním festivalem Festival Internacional de Benicássim - FIB - pravidelně konaným v červenci.

Klip FPV HD Aquarama Benicássim byl na serveru YouTube publikován 2.prosince 2011. Jedná se o sestřih jediného takřka 40-minutového letu z rána 7.července 2011.

Model byl vypuštěn a řízen z blízkého olivového háje, přistání se zcela vyčerpanými akumulátory proběhlo takřka havarijně v hustém trní těsně za plotem akvaparku.

Pro bezpečnost všech návštěvníků akvaparku byl let uskutečněn mimo jeho otevírací dobu.

Pokud se vám nezobrazilo okno prohlížeče videa, na vašem počítači není správně nainstalována aplikace FlashPlayer. Použijte přímý link na server YouTube.

Místo pořízení klipu

HD videa > Česká republika

English

HD videa 1920x1080px
Starší HD videa 1440x720px

Protože trávím velké množství času v Německu, nenašel jsem dosud příležitost k pořízení většího množství klipů z mé rodné země. Zpočátku používanou kameru Aiptec jsem vyměnil za novější, lehkou a přenosnou Full-HD kameru. Užijte si první klip pořízený touto kamerou v České republice, nafilmovaný nad přehradou Les Království u Dvora Králové nad Labem ve východních Čechách.

Přehrada Les Království

Přehrada Les Království

Přehrada Les Království

Přehrada Les Království ve 3D

Další videa byla pořízena v mých počátcích s modelem EasyGlider Pro; tehdy ještě bez obrazové stabilizace. Kamera Aiptec PenCam HD poskytla jen nižší HD rozlišení 1440x720, 30 snímků za sekundu. Úhel záběru 89x42 stupňů, avšak pořízený videozáznam nemusel být následně překonvertováván kvůli sudovému zkreslení obrazu.
Aiptec PenCam HD stále používám, ale v nových modelech jsem ji nahradil již Full-HD typy.

Stříbrný rybník, Hradec Králové

Stříbrný rybník, Hradec Králové

Jestřebec, Malé Svatoňovice

Jestřebec, Malé Svatoňovice

 

HD videa - Příspěvky od jiných autorů

English

Logo mikrokopter.de

V samém závěru roku 2010 přibyl do mé flotily fotografických modelů nový přírůstek - Hexakopter v provedení XL z dílny HiSystems GmbH něměckých návrhářů Holgera Busse a Inga Buskera.
Hexakopter je přímo předurčen k použítí jako létající fotografické a filmovací zařízení. Je schopen stát na místě jako helikoptéra, pohybovat se pomalu a zcela plynule vzhůru a nafilmovat tak fantastické záběry. Vybaven dvojicí rychlých stabilizačních serv řízených trojosými gyroskopy a akcelerometry je schopen dosáhnout bezvadné stability obrazu i za větrných podmínek.

Stroj dodaný v kompletní elektronické výbavě obsahuje i navigační moduly, GPS, OSD, modul pro dálkový přenos telemetrie do pozemní stanice a trojosý magnetometr, který ze zařízení číní buď dálkově řízený stroj prostřednictvím obrazu bezdrátově přenášeného do pozemní stanice, nebo zcela autonomní létající zařízení UAV schopné pohybovat se bez pozemního řízení po předprogramované trase a po nafilmování žádaných záběrů se vrátit zpět do místa startu. Karbonové provedení ramen hexakoptera, podvozku a fotografického držáku šetří hmotnost a dává předpoklad k nesení poloprofesionálních kamer až do hmotnosti 1,2kg.

Hexakopter XL

Využití hexakoptera neznamená zanevření na užití například větroňů. Každá z těchto koncepcí nabízí své výhody. Zatímco hexakopter je schopen vertikálního startu a přistání a nabízí možnost pořízení perfektních záběrů v omezeném letovém prostoru, větroň zůstává nadále dobrým řešením k pořízení celkových otevřených záběrů v místech s dostatečným prostorem k přistání, tedy například k pořízení záběrů plynulých průletů nad přírodními scenériemi, průmyslovými areály apod.

Než jaro přinese šanci k pořízení prvních vlastních videosekvencí z tohoto úžasného stroje, nabízím na této stránce několik odkazů na příklady perfektních videí pořízených z mikrokopterů známými fotografy a filmaři leteckých záběrů ze Španělska, Norska a USA.

Podívejte se, co hexakoptery a oktokoptery dokáží.

PanoramaHardanger
AlbertoCVR
Jeff Scholl

PanoramaHardanger (Norsko)

Crown Princess

Geiranger Gudvangen Utladalen
Ledovec Nigard Hardangerbrua Voss Voss Golf Teaser
Řeka

AlbertoCVR (Španělsko)

Merida

Coruna Aranjuez Madridská býčí aréna a jiné

Jeff Scholl (USA)

Glacier Park na podzim

Golfový klub Big Mountain Zimní středisko Whitefish Mountain Řeka
Řeka Lochsa

Zpět

Kontakty

English

logo RC-EagleEye

RC - Eagle Eye
letecké snímky a videa z RC-zařízení
Česká republika

 

Elektronická vizitka
(k načtení pomocí QR-čtečky)

Vizitka v QR-kódu

 

E-mail: info@rc-eagleeye.cz
Skype jméno: roman.pilny


 

Udělej si sám

English

Nechce se vám vydávat peníze za FPV komponenty, které leckdy vypadají jednoduše až triviálně, ale nevíte si rady, jak je vyrobit vlastními silami? Nebo prostě díl pro vaši frekvenci na trhu není, i kdybyste do kapsy šáhnout chtěli?

Na základě vašeho ohlasu a stále častějších e-mailových dotazů, na které už nezvládám reagovat a mnohdy odpovídat stále to samé, rozhodl jsem se pro otevření této nové rubriky.

 
Články budou prozatím pouze v češtině. Jednak v angličtině je na fórech různých popisů spousty, navíc prostě nestíhám a anglická verze vznikne snad následně s ohledem na mé časové možnosti.
 

A zde jsou první příspěvky týkající se konstrukce FPV antén v domácích podmínkách:

Jak si udělat vlastní Cloverleaf anténu

  Jak si udělat vlastní Cloverleaf anténu

Jak si udělat svoji Skew Planar Wheel anténu (SPW)   Jak si udělat svoji Skew Planar Wheel anténu (SPW) 
Stavíme si vlastní helix

  Stavíme si vlastní helix

 

Fotogalerie > Česká republika > Panská skála
Panská skála

Panská skála je bezpochyby nejznámějším geologickým útvarem u nás. Kdo by přinejmenším v Čechách neznal slavné Kamenné varhany u Kamenického Šenova? Jistě se o to zasloužila jedna ze scén známé české filmové pohádky Pyšná princezna z roku 1952.

Panská skála, detail od jihozápadu
Vznik Panské skály souvisí s obnovením vulkanismu v této oblasti po nárazu kontinentální africké litosférické desky do evropské před asi 30 miliony lety. S tím souvisel vznik řady nových zlomů v zemské kůře, jimiž mohlo magma proudit blíže k povrchu. Toho však nikdy nedosáhlo – v podzemí počalo velmi pomalu chladnout, čímž byly vytvořeny podmínky pro vznik obřích krystalů čediče.

Svislé, pěti a šestiboké sloupce dosahují místy délky až 12 metrů a jsou uspořádány vedle sebe jako píšťaly majestátních kostelních varhan. Vrchol skály leží v nadmořské výšce 597 metrů nad mořem.

Dnešní podobě útvaru výrazně napomohla lidská těžební činnost na konci 18. století. Odtěžený materiál se exportoval hlavně do Nizozemí a Belgie, kde byl pro vysokou odolnost čediče proti mořské vodě užíván pro stavbu hrází. Oddolované nejspodnější patro skály bylo následně zaplaveno dešťovou vodou, čímž se součástí útvaru stalo i malebné jezírko.

První snahy o ochranu útvaru se počínají objevovat již v poslední čtvrtině 19. století a souvisí se jménem geologa a vulkanologa Josefa Emanuela Hibsche. Jeho první snaha z roku 1878 vyšla naprázdno a první úřední rozhodnutí, které další těžbu v oblasti zakazovalo, bylo vydáno až v roce 1895. Ačkoli tento zákaz byl v pozdějším období ještě několikrát porušován, přesto se jedná o nejstarší chráněnou přírodní památku u nás.

Chráněna byla hlavní stěna lomu, namísto toho se těžilo hlavně na západní straně do hloubky, což dalo základ dnešnímu jezírku. V době II. světové války byl zpracován projekt, podle něhož se mělo těžit mimo hlavní stěnu do hloubky až k silnici. Vytěžené sloupky měly chránit ponorkovou základnu na severu Německa na ostrově Helgoland.

Definitivní zákaz těžby se objevil až roku 1948 a rychle následovala i oficiální ochrana. Úředně byla Panská skála vyhlášena Ministerstvem školství a národní osvěty za národní přírodní památku 18. září 1953. Je vedena v kategorii chráněného přírodního výtvoru o rozloze 1,26 ha, v katastrálním území Kamenického Šenova jako klasická ukázka sloupcového rozpadu čediče.

Panská skála, celkový pohled

Tato geologická památka svým významem přesáhla české hranice. Pod německým označením „Herrnhausfelsen“ je dobře známa hlavně v německy mluvících zemích a je častým cílem nejen českých a německých turistů. Hodně tomu napomohlo vybudování odstavného parkoviště a kolem procházející cyklostezky.

K pořízení fotografií jsem použil kvadrokoptéru Walkera MX-400, vybavenou kamerou GoPro Hero II s gimbalem Walkera G-2D. Tato výbava je již na pomezí nosnosti uvedené koptéry, avšak pro svoji skladnost a malé rozměry ji operativně stále používám, když se naskytne příležitost jet okolo nějaké zajímavé pamětihodnosti třeba cestou nazpět ze služební cesty. Nevýhodou je krátká  výdrž akumulátoru (okolo 6 minut) a hřátí regulátorů vyplývající z maximálního zatížení. Známá soudkovitost obrazu z GoPro byla následně korigována vhodným pluginem ve Photoshopu.

Původní rozlišení pořízených fotografií je 11Mpx, na serveru Panoramio jsou dostupné v redukovaném rozlišení.

Pohled od severovýchodu
Pohled od severu
Pohled od severozápadu Pohled od jihu
Pohled od jihozápadu Pohled od jihozápadu
Pohled od jihozápadu Pohled od jihu (detail)
Těsně po startu (pohled od jihu)
Gallery > Czech Republic > Panská skála
Panská skála

Panská skála is doubtless the most known geological formation in the Czech Republic. Who from Czechs do not know famous stony church-organ near Kamenický Šenov? Exterior stage taken for famous Czech film fairy-tail story Haughty Princess doubtless enrolled this rocky formation in awareness...

Panská skála, detail from south-west
The genesis of the rock begun about 30 Millions year ago related to impact of the African lithospheric plate under the European plate. It caused creation of many disruptions in the earth crust, through them the magma could climb up. However the magma never reached the surface here and it has begun slowly cool off, what created the presumption for formation of huge basalt crystals.

Mostly vertical columns, pentagonal or hexagonal in their shape, reach length up to 12 meters and they are formed like majestic church organ. Top of the hill is located 597 m above the sea level.

Present shape is mostly determined by human mining activity in late 18th century. Excavated material had been exported primarily to Nederland and Belgium, where basalt has been used for construction of sea dams, thanks to its high endurance against salty sea water.

First effort of the rock protection is dated in late 19th century associated with name of geologist and volcanologist Josef Emanuel Hibsch. His attempt from 1878 failed and first official interdict against the mining extraction has been released in 1895. Although this interdict against mining activity has been more times disobeyed, after all Panská skála is oldest natural preserve in Czech Republic.

First of all the main northern wall of the mine pit has been preserved while mining continued in the western wall more to the depth. Excavated most-lower floor has been afterwards flooded by rainwater, whereby idyllic lagoon joined the scenery.

Germans formulated plan to exploit the mine pit up to present road during WWII. Stone would be used for protection of submarine base in island Helgoland in northern Germany, but these plans fortunately were not realized.

Final mining interdict has been released in 1948 and consequently official preserve followed. Ministry of Education declared Panská skála like national natural monument on 18th September 1953. It is registered in category of preserved natural formation in area of 1.26ha like characteristic example of basalt column decay.

Panská skála, panoramatic view

Significance of this geological preserve crossed Czech border. Under its German name Herrnhausfelsen is well known in German-speaking countries and became the frequent destination not only for Czech and German tourists.

I used quadrocopter Walkera MX-400 for aerial photography, equipped by camera GoPro Hero II with gimbal Walkera G-2D. Described equipment is close to the load limit of this copter, but I still use it for its compliance and operability, for example when chance to visit some interesting sight comes occasionally along my business journey. Short flying time (about 6 minutes) and ESC-board heating are disadvantages of this copter type, what becomes like result of his over-loading. Well-known barrel-shaping has been corrected by appropriate Photoshop plug-in.

Original resolution of photographs is 11Mpx, they are accessible on server Panoramio in the reduced resolution.

View from north-east
View from north
View from north-west View from south
View from south-west View from south-west
View from south-west View from south (detail)
Just after take-off (above the head from south)
HD movies > Les Království

Česky

Clip Les Království has been published on server YouTube on 25th March 2011. Following series of clips from Spain coast Costa del Azahar it is first next clip from Czech Republic. Photos from this flight were published on Panoramio already during October 2010.

Dam Les Království is unique work of Czech technical architecture. Bulding of this dam has begun just one hundred years ago, in year 1910. Even one centrury later, it still remains a confirmation of craftsmanship of our predecessors an concerning its fairy-tail outlook as weel as exceptional example of hydroengineering installation even in the Europeanwide base. It is located in the narrow valley of river Elbe about 5km westward from Dvůr Králové nad Labem near village Bílá Třemešná. This dam was first one build in Czech countries and its dam crest 218m long is unique stone-cutter work done from white sandstone. One hundred years later it is perfectly integrated into natural enviroment like ideal object for angling and evening walks. Many interesting facts about its history and construction can be find in this document of Hugo Habrman in videoarchiv of Czech television.

Clip has been taken from Multiplex EasyGlider using camcorder GoPro HD. It has been cut from only one 32 minutes long flight flown during sunny and windless autumn morning 19th September 2010. Short time after launch videogoogle batteries were getting weak and therefore almost whole flight, inclusive slalom between towers on the top of the dam wall, above deep Eble valley below crest as well as only few meters above water level has been performed only under direct visual supervision between RC-pilot and model itself. I had to change my position during the flight. Plane has been launched from southern bank of the valley, flight has been controlled mostly from the top of the crest and plane landed close to the  slide-valve tower on the northern training wall.

If the movie control object is not visible here, then FlashPlayer application is not properly installed in your computer. Please use direct YouTube link.

Flight record saved in DataLogger EagleTreeSystems boarded in the model and interpolated to GoogleEarth:

Záznam letu


Location of the clip

HD videa > Les Království

English

Klip Les Království byl zveřejněn na  serveru YouTube 25.března 2011. Po řadě klipů ze španělského pobřeží Costa del Azahar je prvním z dalších klipů z České republiky. Snímky z tohoto letu byly publikovány na Panoramiu už počátkem října 2010.

Přehrada Les Království je výjimečným dílem české technické architektury. S její výstavbou bylo započato právě před sto lety, v roce 1910. I po století zůstává dokladem dovednosti našich předků a pro svůj jedinečný pohádkový vzhled i zcela mimořádným příkladem vodního díla v evropském měřítku. Leží v úzkém labském údolí asi 5km západně od Dvora Králové nad Labem poblíž obce Bílá Třemešná. Byla první z přehrad vybudovaných na českém území a její 218m dlouhá hráz je dodnes výjimečným kamenickým dílem. Po stu letech se dokonale integrovala do přirozeného přírodního prostředí a je vyhledávaným cílem pro rybaření i odpolední toulky. Mnoho zajímavého o historii a stavbě této přehrady se dozvíte v tomto dokumentu Hugo Habrmana z videoarchivu České televize.

Klip byl nafilmován z Multiplex EasyGlideru kamerou GoPro HD. Jedná se o sestřih jediného 32ti minutového letu z krásného prosluněného a bezvětrnného podzimního rána 19.září 2010. Krátce po startu se ukázalo, že baterie videobrýlí není v pořádku a tak celý zbytek letu, včetně kličkování mezi věžemi v koruně přehrady, hluboko nad labským údolím pod hrází i jen několik metrů nad hladinou nádrže byl vykonán pouze s přímým vizuálním kontaktem s modelem. V průběhu letu jsem musel měnit svoji polohu. Start proběhl na jižní straně údolí, většina letu byla řízena z koruny hráze a přistání proběhlo pod šoupátkovou věží na severním okraji zpevňovací zdi hráze.

Pokud se vám nezobrazilo okno prohlížeče videa, na vašem počítači není správně nainstalována aplikace FlashPlayer. Použijte přímý link na server YouTube.

Záznam letu převzatý z DataLoggeru EagleTreeSystems umístěného na palubě modelu a vložený do GoogleEarth:

Záznam letu


Místo pořízení klipu

Headtracking

English \"\"

Typy headtrackingu
Úprava serv pro polohování kamery
Uchycení headtrackeru na hlavě
Připojení headtrackeru k RC-soupravě
Propojení žákovské a učitelské RC-soupravy přes headtracker
Konfigurace headtrackeru a volba RC-souprav
Nastavení v případě nouze
Drift headtrackeru
Funkce autodriftování
Ilustrační video

 

HeadTracking umožňuje FPV-pilotovi plně se ponořit do prožitku virtuálního letu v kabině svého modelu. Kamera není v tomto případě v modelu uchycena napevno, nýbrž je pohyblivá ve dvou na sebe kolmých osách prostřednictvím dvou nezávislých serv. Jedno z těchto serv je určené pro ovládání osy otáčení (ovládá pohyb kamery vlevo/vpravo, anglicky tzv. pan control), druhé pro ovládání osy klopení (pohyb nahoru/dolů, anglicky tzv. tilt control).

\"Kokpit

Headtracking může být buď pasivní, nebo aktivní.

U pasivního headtrackingu jsou serva pro řízení otáčení a klopení připojena ke dvěma nezávislým kanálům RC-soupravy. Kamera normálně hledí před model, otočnými ovladačem však lze ovládat pohled do stran, případně dalším ovladačem i nahoru a dolů. Pasivní headtracking bývá často realizován i s řízením jediné osy, tj. otáčení vlevo/vpravo, sklon kamery je nastaven před letem napevno.

Mnohem zajímavější záležitostí je aktivní headtracking. Při něm je k hlavě pilota připevněna speciální gyroskopická jednotka (nazývaná headtracker), která vyhodnocuje pohyb hlavy RC-pilota a řídí pohyb kamery uvnitř modelu. Kamera následuje pohyb pilotovy hlavy a obraz přenášený do videobrýlí poskytuje dokonalou iluzi rozhledu z kokpitu RC-modelu. Např. pilot otočí hlavu vlevo a také kamera se otočí stejným směrem a poskytne mu výhled z kokpitu tímtéž směrem. Headtracking tak umožňuje velmi hluboké ponoření se do virtuální reality letu, kdy RC-pilot takřka zapomene, že je na pevné zemi. \"Gyroskopická

Servo podporuje většinou výchylky řídící páky v rozmezí -60° až +60°, což při připojení táhla na kratší páku osy klopení stačí zajistit výchylky ve směru nahoru/dolů v užitečném rozmezí  cca -90° až +60° se střední polohou pohledu 15° dolů.

\"Kokpit

Tato omezená výchylka serva však není dostatečná pro ovládání rotace vlevo/vpravo, kdy požadujeme výchylku nejméně -90° až +90°, spíš však -150° až +150° pro panoramatický rozhled kolem dokola. Aby se táhlo serva dokázalo otočit o více než +-60°, potřebuje v případě programovatelného serva buď zvláštní naprogramování, nebo častěji při použití analogového serva vnitřní úpravu mechaniky i odporové dráhy potenciometru zpětné vazby.

Pokud nechceme servo rozebírat, stačí mu předřadit speciální modul zvaný servo stretcher. Ten umí zdvojovat šířku do něj přicházejících PPM impulsů a dokáže tím zajistit rozšířený chod serva z rozmezí až +-135°.

Servo stretcher se zapojuje mezi výstupní kanál přijímače a servo. Skutečně panoramatického rozhledu -180° až +180° dosáhneme nejsnáze při použití miniaturní převodovky 1:3, zpravidla se však nosič kamery umísťuje přímo na hřídel serva. \"Servo 

Buď přímo headtracker nebo RC-souprava musí umožňovat nastavení dorazů serv tak, aby prudké otočení hlavy nevedlo k nárazu páky serva do mezní mechanické polohy, k jejich vrčení a přehřátí. Headtracker také umožňuje nastavení strmosti snímání v obou osách, tj. jakou měrou se bude interpretovat změna polohy hlavy. Zvláště do stran je výhodnější nastavit strmost menší – např. pohled vlevo o 90° může odpovídat otočení hlavy jen o 45°.

\"Headtracker

Headtracker se většinou přichytí oboustrannou lepicí páskou nebo suchým zipem k tělu videobrýlí, případně se zasouvá do k tomu určeného držáku, který je našit na pružnou textilní čelenku nošenou pilotem na hlavě. Obrázek ukazuje uchycení v držáku přišitém k postrannímu popruhu videobrýlí. Výstupní ani napájecí kabel nesmí pilota omezovat v pohybu. Kabely musí být ovšem dostatečně volné, aby headtracker neměnil při pohybu svoji polohu vůči hlavě. Existují již i headtrackery bezdrátové, kdy se jedna jednotka přilepí na zadní kryt RC-soupravy a druhá se uchytí na videobrýle.

\"Propojení Podmínkou pro připojení headtrackeru je nutnost vlastnit aspoň sedmikanálovou RC-soupravu s možností uživatelského nastavení kanálů trenérského módu. Headtracker totiž simuluje žákovskou RC-soupravu a chová se jako žákovský vysílač, kterému trenér „povolil“ ovládání dvou PPM kanálů, zatímco další kanály jsou plně řízeny z trenérského vysílače. Tím je umožněno řízení dvou vyhrazených kanálů externím zařízením – headtrackerem, který pohyb hlavy pilota kóduje do podoby PPM signálů pro dva kanály. Pilotova souprava tyto signály dvou externích kanálů sloučí s dalšími kanály určenými pro ovládání motoru a řídících ploch letadla a odešle kompletní PPM signál do přijímače v RC-modelu.
\"Propojení

Některé headtrackery dokonce mají vstup i výstup a umožňují připojení celé žákovské RC-soupravy. HeadTracker se v tomto zapojení vkládá mezi trenérskou a žákovskou RC-soupravu. Žák ovládá funkce modelu, které jsou mu trenérem svěřeny, do výstupního signálu žákovské soupravy headtracker „přidává“ řídící signály obou kanálů pro řízení pohybu kamery a výsledný signál pak pokračuje do trenérské soupravy, která zajistí přenos VF signálu k přijímači v letounu. Trenér může v případě nouze převzít plně řízení modelu. VF modul je samozřejmě zasunut jen do trenérské soupravy.

Volba kanálů je buď dána pevně, nebo ji lze v headtrackeru nakonfigurovat. Konfigurace je nepohodlná – jsou vybavené většinou jediným tlačítkem a jedinou LED diodou, případně piezočlenem. Konfigurace se pak provádí různě dlouhými a různě po sobě jdoucími stisky tohoto tlačítka, odpovědí jsou různé sekvence tónů nebo záblesků LED diody, vše tak trochu v duchu Morseovy abecedy. Je to však cesta únosná, nastavení se mění jen výjimečně.

HeadTrackery jsou dodávány včetně kabelů sloužících k připojení nejrozšířenějších RC-souprav. Zejména jsou podporovány soupravy Futaba, Graupner a Multiplex, po jisté míře experimentování se vám podaří připojit prakticky kteroukoliv soupravu s PPM výstupem. HeadTracker se připojuje čtyřmi vodiči – dvěma napájecími, třetí je vstup signálu PPM, čtvrtý výstup signálu PPM.

Headtrackery různých výrobců podporují široký rozsah napájecího napětí 8-20V, jsou tak snadno slučitelné s napájením pozemní FPV stanice, většinou realizované 3s Li-Po akumulátorem nebo olověným akumulátorem 12V.

\"Headtracker

Při použití headtrackeru se pilot se do virtuální reality letu ponořuje až příliš a ztrácí ponětí a skutečné poloze modelu na obloze. Dokonce se s touto realitou bytostně ztotožňuje a zapomíná na vlastní identitu jedince řídícího model ze země.  Nejednou jsem se sám přistihl s myšlenkou: „Fajn, jdu na přistání – kde je ten chlap uprostřed louky, co mám u něj přistát? Vlastně … já nejsem tady, já jsem ten chlap tam!
Vizuální sledování modelu headtracker dokonce částečně znemožňuje, neboť prudké otočení se za modelem je vyhodnoceno jako požadavek na pohled kamery do strany, čímž ztratíte pohled ve směru letu. Je proto vždy žádoucí, aby létání byla přítomna další osoba, která má plné povědomí o skutečné poloze modelu na obloze.

Dalším důležitým momentem je potřeba nakonfigurovat vaši RC-soupravu tak, aby headtracking bylo v případě nouze možno ihned vypnout a serva ovládající kameru se nastavila na pohled přímo vpřed. Vaše zmatené otáčení hlavy po obloze totiž nesmí vést ke stejně zmatenému pohybu kamery v modelu, která by následně poskytovala pilotovi ne pohled přímo před sebe, který v krizové situaci nejvíce potřebuje, ale matoucí pohled kamsi stranou nahoru či dolů.
Totéž nastavení serv kamery platí i pro fail-safe. Pokud by z neznámých příčin došlo k výpadku řízení modelu (např. výpadek akumulátoru RC-soupravy), ale přenos obrazu stále fungoval, je žádoucí, aby kamera hleděla před model a poskytla vám do posledního okamžiku informaci, kam model dopadl a kam se ho vydat hledat.

Nepříjemnou vlastností všech headtrackerů je drift a právě rozdílná míra tohoto driftu je zásadním ukazatelem jejich kvality.
Elektronické gyroskopy totiž nulové úhlové zrychlení nevyhodnocují jako zcela nulové, což po delším čase vede k uhýbání kamery k jedné či druhé straně, takže pohled vpřed musíte kompenzovat mírným pootočením celého těla, případně provést re-inicializaci headtrackeru. To se dělá tak, že pohlédnete přímo před sebe a stiskem tlačítka na headtrackeru mu dáte vědět: „Teď se dívám před sebe!“. Následně proběhne nastavení obou serv do výchozí nulové polohy pro pohled vpřed.
Potřeba takové inicializace by neměla být častější než každé 2-3 minuty.

\"XGyro-1000\"
\"RC-pilot

Některé headtrackery umí drift kompenzovat funkcí auto-driftování. Algoritmus této funkce vychází z předpokladu, že většinu času hledí pilot před sebe. Velmi malé pohyby hlavy a těla tedy ignoruje a udržuje pohled kamery vpřed, teprve prudší pohyb do strany je výzvou k pohybu kamery. Míra autodriftové kompenzace bývá nastavitelná.
Výhodou této funkce je, že odpadá nadměrně častá potřeba re-inicializace headtrackeru během letu.

V popisu headtrackerů nemá smysl jít do dalších podrobností. Připojení k RC-soupravě, konfigurace a ovládání se navzájem liší podle výrobců.

U některých osob vede použití aktivního headtrackingu i k pocitům nevolnosti a dezorientace v prostoru.  Jde o to, jak se mozek ve vašem konkrétním případě popere s příchozí obrazovou informací kombinovanou se zpětnou vazbou polohy hlavy poskytovanou vaším středoušním polohovým aparátem. V takovém případě hned nezoufejte, mnohdy postačí pouhé snížení citlivosti headtrackeru podle některé z os.

K technologii aktivního headtrackingu určitě neudržíte neutrální postoj. Buď si jej oblíbíte a stane se pro vás bránou do nové dimenze virtuální reality, nebo jej osobně zavrhnete jako cosi matoucího a když se budete chtít poohlédnout vlevo či vpravo, prostě si otočíte knoflíkem na RC-soupravě.

Ať tak či tak, obě řešení jsou lepší než kamera hledící vždy jen pevně vpřed.
 

Následující video názorně ukazuje pohyb kamery v závislosti na pohybu videobrýlí. Povšimněte si re-inicializace obou serv stiskem tlačítka na headtrackeru a jejich nastavení do výchozí polohy pro pohled vpřed. 

 

zpět >

HD movies > Peníscola

Česky

On 21st January 2011 has been released shot Peníscola on server YouTube. It is last clip from the series of HD movies taken during my holidays in Costa del Azahar, Spain.

Peníscola, often called the "Gibraltar of Valencia," is a fortified seaport, with a lighthouse, built on a rocky headland about 220 feet (67 m) high, and joined to the mainland by only a narrow strip of land. Peníscola came as local evolution of Latin word peninsula). Town is located about 130km northern from Valencia along coast of Mediterranean Sea. It has been originally built between 1294 and 1307 by the Knights Templar and from 1415 it was the home of the schismatic Avignon pope Benedict XIII (Pedro de Luna), whose name is commemorated in history like Papa Luna.
The castle where Benedict lived from 1417 until his death in 1423 was restored, improved and new walls were added in 1960 when Anthony Manns film El Cid was partially filmed there. The town and castle of Peníscola played the role of Valencia in this film. The castle is now a popular tourist attraction and the beaches and surrounding area is a popular family holiday resort.

Shot was also taken by my Multiplex EasyStar using camcorder GoPro HD. Clip is compilation of three flights flown in the morning of 07th July 2010. Two flights were started on the northern beach, last one was started and landed on the southern beach close to Peniscola port. Only first flight was controlled using FPV feature and video-googles. Two remaining flights were piloted only under my visual control from ground, because main battery of the ground videoreceiver became weak in the meantime. EasyStar lifted up to flight level 237m to reach nice panoramatic views of the castle and the town. Enjoy amazing scenery of Papa Luna castle and Peniscola port in this clip.

If the movie control object is not visible here, then FlashPlayer application is not properly installed in your computer. Please use direct YouTube link.

Map of movie location

HD videa > Peniscola

English

21.ledna 2011 byl zveřejněn na  serveru YouTube klip Peníscola. Je posledním ze série HD videí natočených během mé dovolené strávené na španělském Costa del Azahar.

Peníscola, často nazývaná "Valencijský Gibraltar" je opevněným mořským přístavem s majákem, postaveným na skalnatém ostrohu vysokém asi 67 m a připojeným k pevnině jen úzkým pásem země. Peníscola pochází z místní zkomoleniny latinského slova peninsula (poloostrov). Město se nachází asi 130km severně od Valencie na pobřeží Středozemního moře. Původně bylo vystavěno v letech 1294 až 1307 templářskými rytíři a od roku 1415 bylo sídlem Avignonského papeže Benedicta XIII, jenž je v historii připomínán jako Papa Luna.
Hrad, kde Benedict žil od roku 1417 až do své smrti v roce 1423 byl zrestaurován a vylepšen a pro účely natáčení slavného historického velkofilmu Anthonyho Manna El Cid v roce 1960 byl opatřen i restaurovanými a zvýšenými hradbami. Peníscola v tomto filmu hraje roli obléhané Valencie. Hrad je nyní populární turistickou atrakcí a okolní skvělé pláže jsou vyhledávaným cílem rodinných výletů a dovolených.

Klip byl také nafilmován z Multiplex EasyStaru kamerou GoPro HD. Je kompilací tří po sobě jdoucích letů z rána 7.července 2010. Dva lety odstartovaly ze severní pláže, poslední pak z jižní pláže v blízkosti přístavu. Jen první z letů byl řízen s užitím bezdrátového přenosu obrazu FPV. Dva zbývající byly pilotovány jen s pozemním visuálním řízením, když v průběhu prvního letu došla kapacita akumulátoru pozemního videopřijímače obrazu. Aby bylo možno nabídnout perfektní celkové panoramatické záběry hradu, města a přístavu, EasyStar vystoupal až do 237m výšky (což vidím při vid-řízení bez jakékoli optiky jako solidní výkon). Takto získaná úžasná scenérie ovšem stojí za to a v tomto klipu si ji můžete vychutnat.

Pokud se vám nezobrazilo okno prohlížeče videa, na vašem počítači není správně nainstalována aplikace FlashPlayer. Použijte přímý link na server YouTube.

Místo pořízení klipu

HD movies > Coast of Alcossebre

Czech

On 7th January 2011 has been released last clip taken in Spain Alcossebre; this time dedicated to amazing coastal landscape of this sea resort (YouTube). Clip is edited like compilation of quiet flight from beach Playa Romana southern along beaches Del Moro and Tres Playas with landing close to camp La Tropicana, about 100km nothern from Valencia.
Clip has been taken from Multiplex EasyStar by camcorder GoPro HD, edited from two 30 minutes long flights - morning and evening one due sunshine lighting the landscape from diferent sides. Sequnces of evening flight are sometimes affected by slight wind blast.

 

If the movie control object is not visible here, then FlashPlayer application is not properly installed in your computer. Please use direct YouTube link.

Map of movie location

HD videa > Pobřeží Alcossebru

English

7.ledna 2011 byl na serveru YouTube publikován poslední ze série klipů ze španělského Alcossebre, tentokrát věnovaný kouzelnému pobřeží tohoto středomořského letoviska. Jedná se o kompilaci klidného a ladného letu od pláže Romana přes pláže Del Moro a Tres Playas na jih s přistáním u kempu La Tropicana, asi 100km severně od Valencie.
Klip byl nafilmován z EasyStaru kamerou GoPro HD. Sestřih byl připraven ze dvou 30 minutových letů, ranního a večerního pro zachycení krajiny při osvětlení sluncem z různých směrů. Sekvence večerního letu jsou bohužel místy poznamenány mírnými větrnými poryvy.

 

Pokud se vám nezobrazilo okno prohlížeče videa, na vašem počítači není správně nainstalována aplikace FlashPlayer. Použijte přímý link na server YouTube.

Místo pořízení klipu

HD movies > Bastei and Castle Neurathen

Česky

Enjoy the spectacular scenery of Bastei, the most prominent viewing point in Saxon Switzerland National Park. Its rock formation towers almost 200 meters above Elbe valley. Clip FPV HD Bastei, Dancing between clouds and rocks has been published on server YouTube on 01th November 2011.

View-point Bastei, Saxon Switzerland

The very name Bastei ("bastion") indicates the inclusion of the steep, towering rocks in the old defensive ring around Neurathen Castle. Reaching a height of 305 metres above sea level, the rocks of the Bastei were formed by water erosion over one million years ago.

The Bastei has been a tourist attraction for over than 200 years. In 1824 a wooden bridge was constructed over the deep clefts of the Mardertelle, linking the outer rock shelf of the Bastei with the Steinschleuder and Neurathener Felsentor rocks for the visitors. This bridge was replaced in 1851 by the present Bastei Bridge made of sandstone. That is still standing today. It is 76.5 m long and its seven arches span a ravine 40 m deep. At the end of the 19th century the Bastei finally developed into the main attraction of Saxon Switzerland and today is a place of mass tourism. Between 1975 and 1979 the former inn was replaced by a large, new mountain hotel. Bastei sandstone-city is situated not far from the city of Dresden close to spa town of Rathen, what can be best reached from Dresden by paddle steamer on the river Elbe.

Crossing the Bastei bridge may be reached the Neurathen Castle, the largest rock castle in Saxon Switzerland. The ruins of the castle, rooms carved out of the rock, a cistern and stone shot from a medieval catapult or slingshot may be viewed on a self-conducted circular walk. The finds from excavations in the area, especially pottery, can also be seen as well as the model of the original castle scenery.

Clip is compilation of two flights taken in the early morning 28th July 2011, when clouds still flew through the Elbe valley and rays of the rising sun were still broken by rock formations and thrown their shadows down to clouds. First flight launched from Ferdinand’s rock more northwards in the rock-city Bastei shows rock formation of previous Neurathen castle and stone Bastei bridge from the distance. Second flight has been flown without FPV-googles like pure on-board movie (transmitter supply cable was damaged during first landing). It was launched from famous Bastei viewing point shows the Elbe valley and Bastei bridge in detail. There is no place for landing and drag the model in the hand is only chance. Fault during landing phase could mean only permanent loss of the model. This scenario did not happen and I you can share with me this superb experience feeling yourself like a bird dancing between clouds and rocks, enjoying an ultimate freedom.

If the movie control object is not visible here, then FlashPlayer application is not properly installed in your computer. Please use direct YouTube link.

Location of the clip

HD videa > Bastei a hrad Neurathen

English

Užijte si jedinečnou scenérii Bastei, jedinečného vyhlídkového místa Národního parku Saské Švýcarsko. Skalní útvary tohoto skalního města se vypínají až do výše takřka 200 metrů nad labským údolím. Klip FPV HD Bastei, Dancing between clouds and rocks byl publikován na serveru YouTube 1.října 2011.

Vyhlídka Bastei, Saské Švýcarsko

Původní název Bastei ("bašta") připomíná sestavu strmých, vypínajících se skal bývalého obranného pásu okolo skalního hradu Neurathen. Skalní útvary Bastei byly formovány vodní erozí po více než milion let, vypínajíce se až do dnešní výšky 305 metrů nad mořem.

Bastei je turistickou atrakcí již po více než 200 let. V roce 1824 byl zkonstruován první dřevěný most nad hlubokou strží Mardertelle, spojujíc návštěvníkům vnější skalní šelf Bastei se skalami Steinschleuder a Neurathener Felsentor. Tento most byl pro velký turistický zájem v roce 1851 nahrazen pískovcovým mostem, stojícím dodnes. Je 76.5 m dlouhý a jeho 7 oblouků se klene nad 40 metrovou propastí. Na konci 19.století se Bastei definitivně stalo hlavní turistickou atrakcí Saského Švýcarska a dodnes je místem masové turistiky. V letech 1975-1979 byla původní ubytovna nahrazena rozsáhlým a moderním horským hotelem. Skalní město Bastei leží nedaleko Drážďan blízko lázeňského městečka Rathen, nejlépe dosažitelného po Labi paroplavbou z Drážďan.

Po přejití mostu Bastei se dostanete k hradu Neurathen, nejrozsáhlejšímu skalnímu hradu v Česko-saském Švýcarsku. Dnes jsou zde v rámci individuální prohlídkové trasy k vidění jen zbořeniny hradu, místnosti tesané do skal, vodní nádrž a středověký katapult. Vystavují se zde i nálezy z místních vykopávek, zvláště nalezené středověké keramiky. K vidění je i model původního vzhledu skalního hradu v době největšího rozkvětu.

Klip je sestřihem dvou letů uskutečněných brzkého rána 28. července 2011, kdy hluboké labské údolí bylo ještě zakryto mraky a první nesmělé ranní paprsky dopadající na zvedající se mlhu byly ještě proťaté dlouhými stíny strmých skalních masivů. První let byl odstartován z Ferdinandovy skály ležící severněji uvnitř skalního města a ukazuje vysoké skalní věže, na nichž dříve stával skalní hrad Neurathen. Druhý let byl proveden bez FPV-brýlí jako ryzí palubní videozáznam řízený jen přímým dohledem z místa pilota (při prvním přistání byl poškozen napájecí konektor videovysílače). Model byl v tomto případě vržen dolů do údolí přímo z proslulé vyhlídkové skály Bastei a nabízí pohled na labské údolí a most Bastei z bezprostřední blízkosti. Poněvadž tu k přistání není naprosto žádné místo, chycení modelu přímo do ruky bylo jedinou riskantní možností. Chyba během přistávacího manévru by znamenala trvalou ztrátu modelu. Tento scénář se naštěstí nenaplnil a tak můžete sdílet se mnou tento jedinečný zážitek cítit se jako pták kroužící mezi mraky a skalami užívající si naprosté volnosti.

Pokud se vám nezobrazilo okno prohlížeče videa, na vašem počítači není správně nainstalována aplikace FlashPlayer. Použijte přímý link na server YouTube.

Místo pořízení klipu

Fotogalerie > Bulharsko

English

Nessebar patří k předním přímořským letoviskům bulharského černomořského pobřeží. Nachází se asi 30km severovýchodně od Burgasu. Historická část města, často označovaná jako "Perla Černého moře", se nachází na poloostrově vysunutém do moře (původně se jednalo o ostrov) připojeném k pevnině sypanou hrází. Bohaté městské muzeum představuje atrefakty více než tří tisíciletí bouřlivé historie. Původní trácká osada Menebria se ve starověké řečtině označovala jako Mesembria. Pod tímto jménem zůstala známa až to středověku. Nessebar nese znaky osídlení řadou předchozích civilizací v průběhu jeho bohaté historie. Jeho významný historický přínos potvrdilo i UNESCO zápisem města na seznam Světového kulturního dědictví v roce 1983.

Nessebar je přístavem i významnou turistickou destinací, o což se zasloužila rozsáhlá oblast přilehlých plážových resortů. Z nich největší - proslulé Slunečné pobřeží- se nalézá přímo v sousedství severně od města.

Letošní dovolenou jsme strávili právě na Slunečném pobřeží a jako obvykle - jeden z mých fotografických RC-modelů se tam vydal se mnou. Původní velikost snímků je 11 megapixelů. Kliknutím zobrazíte snímek v redukované velikosti 1920x1080 pixelů.

Zde klikni pro zobrazení pozice pořízení snímků

Celkový pohled z východu

Celkový pohled od severovýchodu Pohled na centrum starověkého města Pohled od severovýchodu
Střed starověkého města Basilika Svaté Matky (Holy Mother of God Eleusa) Kostel Panny Marie z východu Centrum od jihovýchodu
Kostel Panny Marie od severu Rybářská zátoka ze severu Jižní mys od jihovýchodu Zátoka s rybárnou
Rybářská zátoka od východu Rybářská zátoka od východu Celkový pohled z jihu Celkový pohled z jihovýchodu

Další obrázky včetně zobrazení pozice jejich pořízení pod mým účtem na Panoramiu nebo v aplikaci Google Earth.

HD videa > Les Království ve 3D

English

Klip zachycující let nad přehradou Les Království byl zveřejněn na serveru YouTube již 25.března 2011. Jednalo se o můj první experimetální let realizovaný s dvojicí kamer GoPro HD, avšak pro absenci jakéhokoliv softwaru vhodného ke zpracování 3D záznamu v HD kvalitě jsem vydal pouze 2D verzi. Protože klip dosáhl solidní sledovanosti i ohlasu diváků. rozhodl jsem se po roce ke klipu vrátit a zpracovat jej v 3D verzi přidáním dosud nevyužitého záznamu druhé z kamer.

Obě kamery byly pevně zavěšeny pod trupem modelu v pouzdru z polypropylénové pěny ve vzájemné vzdálenosti 6cm. Tehdy ještě nebyly propojeny dnes dodávaným synchronizačním kabelem, jednalo se o pouhý současný záznam dvou současně spuštěných kamer. To následně činilo značné potíže při dosažení synchronizace obou záznamů, nutnost další korekce vyplynula z mírného vzájemného posunu obou obrazů nepřesným zaměřením os obou objektivů.

3D záznam z RC modelu letadla se nakonec ukázal menším přínosem, než jsem původně předpokládal. Pro objekty vzdálenější než několik desítek metrů 3D efekt rychle mizí a scéna se jeví plošně. Prostorový efekt dostatečně vynikne jen pro velmi blízké objekty (např. průlety v těsné blízkosti věží přehrady nebo okolo korun stromů v závěru klipu). Taková těsná přiblížení lze však stěží realizovat s modelem letadla. Napříště se proto jeví smysluplné 3D záznam využít pouze pro lety s hexakopterem schopným vertikálního stoupání v blízkosti překážek, při němž má prostorový efekt šanci náležitě vyniknout.

Klip je sestřihem jediného 32ti minutového letu z krásného prosluněného a bezvětrnného podzimního rána 19.září 2010. Signál jedné z kamer byl současně veden dále do videovysílače. Krátce po startu se však ukázalo, že baterie videobrýlí není v pořádku a tak celý zbytek letu, včetně kličkování mezi věžemi v koruně přehrady, hluboko nad labským údolím pod hrází i jen několik metrů nad hladinou nádrže byl vykonán pouze s přímým vizuálním kontaktem s modelem. V průběhu letu jsem musel měnit svoji polohu. Start proběhl na jižní straně údolí, většina letu byla řízena z koruny hráze a přistání proběhlo pod šoupátkovou věží na severním okraji zpevňovací zdi hráze.

Přehrada Les Království je výjimečným dílem české technické architektury. S její výstavbou bylo započato právě před sto lety, v roce 1910. I po století zůstává dokladem dovednosti našich předků a pro svůj jedinečný pohádkový vzhled i zcela mimořádným příkladem vodního díla v evropském měřítku. Leží v úzkém labském údolí asi 5km západně od Dvora Králové nad Labem poblíž obce Bílá Třemešná. Byla první z přehrad vybudovaných na českém území a její 218m dlouhá hráz je dodnes výjimečným kamenickým dílem. Po stu letech se dokonale integrovala do přirozeného přírodního prostředí a je vyhledávaným cílem pro rybaření i odpolední toulky. Mnoho zajímavého o historii a stavbě této přehrady se dozvíte v tomto dokumentu Hugo Habrmana z videoarchivu České televize.

Klip využívá standardní anaglyfické zobrazení umožňující sledování na všech typech běžných monitorů.
Ke sledování použijte červeno-azurové anaglyfické brýle.

Pokud se vám nezobrazilo okno prohlížeče videa, na vašem počítači není správně nainstalována aplikace FlashPlayer. Použijte přímý link na server YouTube.

Místo pořízení klipu

HD movies > Les Království 3D

Česky

Clip taken above dam Les Království has been published on server YouTube already on 25th March 2011. It was my first experimental flight realized with two GoPro HD camcorders, however due absence of any video software applicable for 3D recording in HD quality, I released only 2D version. Because clip reached respectable rating and response of watchers, I decided to return back to this clip one year later, add till now unused record of the second camcorder and prepare FullHD 3D version.

Both camcorders were firmly hanged under fuselage protected in housing cut from PP foam, placed in distance 6cm each other. They were not yet connected by now existing 3D synchronization cable; it was just double recording performed by two simultanously recording camcorders. This fact later complicated synchronization of both recordings during editing, another correction has been necessary due slight shift of both images caused by incorrect pointing of both objectives.

It emerged that 3D record taken from RC-airplane gives a smaller benefit than has been expected. 3D efect rapidly disapears for objects more distant than a few tens of meters and scenery seems be flat. 3D efect becomes sufficiently apparent only for close objects (for example low passes close to towers or close to crowns of the trees in the end of the clip). Such close passes can be hardly realized by RC-plane with acceptable risk. Therefore it gives sense to use 3D recording just for flights with microcopter able climb vertically very close to obstacles, where three-dimensional effect has chance to become greatly apparent.

Clip has been cut from only one 32 minutes long flight flown during sunny and windless autumn morning 19th September 2010. Signal from one of both camcorders has been connected next to videotransmitter. Short time after launch videogoogle batteries were getting weak and therefore almost whole flight, inclusive slalom between towers on the top of the dam wall, above deep Eble valley below crest as well as only few meters above water level has been performed only under direct visual supervision between RC-pilot and model itself. I had to change my position during the flight. Plane has been launched from southern bank of the valley, flight has been controlled mostly from the top of the crest and plane landed close to the  slide-valve tower on the northern training wall.

Dam Les Království is unique work of Czech technical architecture. Bulding of this dam has begun just one hundred years ago, in year 1910. Even one centrury later, it still remains a confirmation of craftsmanship of our predecessors an concerning its fairy-tail outlook as weel as exceptional example of hydroengineering installation even in the Europeanwide base. It is located in the narrow valley of river Elbe about 5km westward from Dvůr Králové nad Labem near village Bílá Třemešná. This dam was first one build in Czech countries and its dam crest 218m long is unique stone-cutter work done from white sandstone. One hundred years later it is perfectly integrated into natural enviroment like ideal object for angling and evening walks. Many interesting facts about its history and construction can be find in this document of Hugo Habrman from videoarchiv of Czech television

Clip is prepared in standard anaglyphic projection applicable on most types of displays.
Use common red-cyan anaglyphic googles for watching.

If the movie control object is not visible here, then FlashPlayer application is not properly installed in your computer. Please use direct YouTube link.

Location of the clip

Fotogalerie > Česká republika
Originální fotografie jsou pořízeny v rozlišení 8 megapixelů. Kliknutím možno zobrazit redukovanou velikost 1920x1080 pixelů.

Přehrada Les Království u Dvora Králové nad Labem

umístění místa pořízení klipu zde
hráz přehrady
hráz přehrady
hráz přehrady hráz přehrady
hráz přehrady koruna hráze
korunové přepady domek hrázného
domek hrázného přehradní jezero
přehradní jezero s pravým přepadem celkový pohled od jihovýchodu
přehradní jezero s pravým přepadem pohled od jihu
přehradní jezero
Vrchol Zvičiny s vysílačem a Raisovou chatou

umístění místa pořízení klipu zde
Raisova chata a kostel sv. Jana Nepomuckého
Vrchol Zvičiny
Vysílače na Zvičině Vysílače na Zvičině
Hrad Kunětická hora

umístění místa pořízení klipu zde
Pohled od severozápadu
Pohled od severozápadu
Pohled od jihovýchodu Pohled od jihu
Hrad Kunětická hora, detail Pohled od jihu
Pohled od severozápadu Pohled od severozápadu
Zámek Červená Lhota

samostatný článek

umístění místa pořízení klipu zde
Pohled z jihovýchodu
Pohled z jihovýchodu
Pohled z východu Pohled ze severozápadu
Pohled ze severozápadu Pohled ze severu
Pohled ze severovýchodu Pohled z východu
Pohled z východu Pohled z jihovýchodu
Žďákovský most

samostatný článek

umístění místa pořízení klipu zde
Pohled z jihovýchodu
Pohled přes údolí k západu
Panská skála, Kamenický Šenov

samostatný článek

umístění místa pořízení klipu zde
Pohled od severovýchodu
Pohled od severu
Pohled od severozápadu Pohled od jihu
Pohled od jihozápadu Pohled od jihozápadu
Pohled od jihozápadu Pohled od jihu (detail)
Těsně po startu (pohled od jihu)


Více fotografií i s jejich lokalizací naleznete na mém účtu Panoramio nebo nejlépe prostřednictvím aplikace GoogleEarth.
HD videa > Bulharsko

English

Záběry pro tento videoklip byly pořízeny v létě 2012 během naší dovolené strávené tentokrát na Slunečném pobřeží v Bulharsku, avšak teprve takřka po roce se dostalo i na střih.

Videoklip je sestřihem takřka 160 letových minut nalétaných nad přímořským letoviskem Nessebar.

Nachází se asi 30km severovýchodně od Burgasu. Historická část města, často označovaná jako "Perla Černého moře", se nachází na poloostrově vysunutém do moře (původně se jednalo o ostrov) připojeném k pevnině sypanou hrází. Původní trácká osada Menebria se ve starověké řečtině označovala jako Mesembria. Pod tímto jménem zůstala známa až to středověku. Nessebar nese znaky osídlení řadou předchozích civilizací v průběhu jeho bohaté historie. Nessebar je územím s nejvyšší koncentrací církevních staveb na světě, na ploše menší než 1 čtvereční kilometr dodnes najdeme pozůstatky více jak 40 kostelů, v řadě z nich jsou dodnes slouženy pravidelné bohoslužby. Jeho významný historický přínos potvrdilo i UNESCO zápisem města na seznam Světového kulturního dědictví v roce 1983. Nesebar - přístav

Poměrně malý a extrémě zastavěný ostrov nabízí jen málo příležitostí pro start a přistání větroně. Zvolil jsem proto úzkou louku na severním pobřeží ostrova východně od ruin chrámu St. Mary Eleousa. Na další místa ostrova bylo třeba přejít po pobřeží během letu a poté se zas vrátit na plánované místo přistání.

Dalším problémem bulharského pobřeží se ukázal vítr. Zatímco na jiných místech bývá nejméně do 8 hodiny ranní velmi klidno a bezvětří, v Nessebaru se čerstvý vítr opíral do křídel již od 6 hodin, a v to některých dnech i takovou silou, že start nebyl možný. Jindy, když na start přece jen došlo, prudké poryvy mnohdy způsobily i překocení modelu nad mořem. Jindy byl zas vítr tak silný, že dotáhnout model zpět k pobřeží bylo možné jen s motorem zapnutým naplno a poté nad pevninou probíhalo přistání za couvání modelu vzad.

Stalibizace kamery si s tak prudkými nárazy větru nemohla poradit a tak i těch málo vybraných záběrů není bohužel tak perfekních. jako ke tomu i jiných klipů.

 

Pokud se vám nezobrazilo okno prohlížeče videa, na vašem počítači není správně nainstalována aplikace FlashPlayer. Použijte přímý link na server YouTube.

Místo pořízení klipu

HD movies > Lighthouse and Cala Blanca

Česky

On 14th September 2010 was shot Lighthouse and Cala Blanca released on YouTube. You can enjoy and downloaded it there.
Shot was taken by my Multiplex EasyStar using camcorder GoPro HD. It has been flown around lighthouse and gulf Cala Blanca and Cala Mundina 1km northern from Alcossebre, about 100km north from Valencia. Click here to know position of the movie.
Shot is prepared from three sequences taken in different daylight time, first one in the early morning (7:15 AM), second one at 9:00 AM and last one is the evening flight at 7:30 PM. There was problem with the turbulent wind flow behind lighthouse tower. Low and close passes of the tower were therefore a riskful adventure.

If the movie control object is not visible here, then FlashPlayer application is not properly installed in your computer. Please use direct YouTube or Vimeo link.

Map of movie location

HD movies > Port Alcossebre and beach Las Fuentes

Česky

On 27th August 2010 was shot Port and beach Las Fuentes released on YouTube. You can enjoy and downloaded it there.
Shot was taken by Multiplex EasyStar using camcorder GoPro HD. It has been flown above port and closed beach Las Fuentes, about 100km north from Valencia. Click here to know position of the movie. That day I get very good and stabile wind condition what helped to fluent pictures, perfect like in profesional movies.

If the movie control object is not visible here, then FlashPlayer application is not properly installed in your computer. Please use direct YouTube or Vimeo link.

Map of movie location

HD movies > Sierra de Irta, Ermita Santa Lucia

Česky

On 14th August 2010 was shot Ermita Santa Lucia released on YouTube. You can enjoy and downloaded it there.
Shot was taken by Multiplex EasyStar using camcorder GoPro HD. It has been flown in mountains over Alcossebre named Sierra de Irta, about 100km north from Valencia. Click here to know position of the movie. Due neverending wind at this place flying in the early morning time was only chance to get stabile pictures.

If the movie control object is not visible here, then FlashPlayer application is not properly installed in your computer. Please use direct YouTube link.

Map of movie location

spare_92
HD movies > Silver pond, Hradec Králové

Česky

On 1st January 2010 was shot FPV HD Hradec Kralove (my first long-distance flight) released on YouTube. You can enjoy and downloaded it there.
Shot was taken by Multiplex EasyGlider Pro using camcorder Aiptec PenCam HD. It is one of my first attempts in flying FPV, my first flight to distance over 1000 meters. Start point was situated close to Stříbrný rybník (Silver pond) near Hradec Králové, administration center of Eastern Bohemia. Model had passed river Orlice and continued to suburb Slezské předměstí, where almost dropped to road during short dropout of the visual control. Situation was saved in the last moment and plane safety reached its landing point back in suburb Malšova Lhota. Aiptec PenCam HD was used also like source of videosignal for videotransmitter Lawmate 1000mW, standard 2.4GHz receiver equiped by directional YAGI antenna provided signal for videogoogles. Plane was at the time observed by small stativ telescope. Click here to know position of the movie.

If the movie control object is not visible here, then FlashPlayer application is not properly installed in your computer. Please use direct YouTube link.

Map of movie location

HD movies > Malé Svatoňovice

Česky

On 24th November 2009 was shot FPV HD Malé Svatoňovice released on YouTube. You can enjoy and downloaded it there.
Shot was taken by Multiplex EasyGlider Pro using camcorder Aiptec PenCam HD. It is my first attempt in flying FPV with HD camcoder. Start point was situated at the field close to Jestřebec (part of town Malé Svatoňovice).  Aiptec PenCam HD was used also like source of videosignal for videotransmitter Lawmate 10mW, I used videogoogles with integrated 2.4GHz receiver and whip antenna. Click here to know position of the movie.

If the movie control object is not visible here, then FlashPlayer application is not properly installed in your computer. Please use direct YouTube link.

Map of movie location

Fotogalerie

English

Fotogalerie obsahuje příklady fotografií pořízených z leteckých modelů. Typická výška letu je od jednotek metrů do cca 350 metrů. K fotografování byla použity kamery GoPro HD nebo Aiptec PenCam HD s dálkově řízenou spouští. Fotografie jsou publikovány v redukovaném rozlišení 1920x1080 pixelů, avšak originální rozlišení může být až 8Mpx.

Líbí se vám fotografie a rádi byste si nechali vyfotografovat svoji nemovitost nebo svá oblíbená místa? Pak neváhejte a napište.

Záběry z České republiky

Přehrada Les Království Zvičina


Španělsko 2010

Alcossebre Peníscola

Německo 2011

Moritzburg Königstein

 

Bulharsko 2012

Nessebar

 

Fotogalerie > Španělsko

English

Originální fotografie jsou pořízeny v rozlišení 8 megapixelů. Kliknutím možno zobrazit redukovanou velikost 1920x1080 pixelů.
Fotografie byly pořízeny v průběhu mé dovolené ve Španělsku v létě 2010.

Alcossebre
Sierra de Irta (Ermita Santa Lucia)
Peníscola 
Sagunto
Aquarama Benicássim 

Alcossebre (Poloha místa pořízení klipu zde )

Centrum letoviska

Centrum letoviska Promenáda Pohled na severozápad
Pohled od komplexu Al Andalus k centru Nad komplexem Al Andalus Komplex Al Andalus Komplex Al Andalus
Pláž Las Fuentes Přístav Alcossebre Přístav Alcossebre Hotelový komplex Eurohostal
Paseo Maritimo Přístav Alcossebre Las Fuentes, vlnolam Zátoka Cala Blanca
Zátoka Cala Blanca Maják a pláž Ribamar Maják a zátoka Cala Mundina Maják
Maják a pláž Ribamar Maják a pláž Ribamar Maják a zátoka Cala Mundina Pláž Carregador
Pláž Romana Pláž Romana Pláž Moro Mys Tři pláže
Kemp a restaurace La Tropicana Kemp a restaurace La Tropicana    

 

Sierra de Irta, Ermita Santa Lucia (Poloha místa pořízení klipu zde )

Pohled od východu

Pohled od jihovýchodu Pohled od jihu

Pohled od jihovýchodu

 

Peníscola (Poloha místa pořízení klipu zde )

Centrum města a papežský hrad

Centrum a čtvrť Tossa Blanca Centrum a čtvrť Tossa Blanca Hrad papeže Papa Luny
Papežský hrad a severní pláž Třída Papa de Luna a severní pláž Centrum města Nad řekou
Čtvrť Tossa Blanca Nad přístavem    

 

Sagunto (Poloha místa pořízení klipu zde )

Římský amfiteátr a centrum současného města

Římský amfiteátr a starověké město Starověké a současné město Starověké město
Západní část starověkého města Západní část starověkého města Západní část starověkého města Letecký pohled na současné město
Letecký pohled na současné město Západní čtrvť současného města    

 

  Aquarama Benicássim (Poloha pořízení klipu zde )

Aquarama, pohled od jihovýchodu

Aquarama, pohled od jihovýchodu Aquarama, pohled od jihovýchodu Aquarama, pohled od jihozápadu
Aquarama, pohled od jihu Aquarama, pohled od jihu Aquarama, pohled od jihu Aquarama, pohled od severu
Aquarama, pohled od severu Aquarama, pohled od severovýchodu    

 

Více fotografií i s jejich lokalizací naleznete na mém účtu Panoramio nebo nejlépe prostřednictvím aplikace GoogleEarth.

HD movies > Alcossebre Downtown and Resort Al Andalus

Česky

On 22nd October 2010 was shot Alcossebre Downtown and Resort Al Andalus released on YouTube. You can enjoy and downloaded it there.
Shot was taken by my Multiplex EasyStar using camcorder GoPro HD. It has been flown with risc above center of the city of Alcossebre, about 100km north from Valencia. Click here to know position of the movie.
Flight has been performed around the coastal part of public beaches and next through the city to north about 700m far from the coast, where beautiful resort Al Andalus is situated. Shot is prepared from only one flight (duration 40 min) flown in the windy morning 30th June 2010. Tall buildings around the coast complicated line of the sight of the model, therefore I checked the model all the time visually to not loose direct visibility. FPV feature therefore was not used during this flight.

If the movie control object is not visible here, then FlashPlayer application is not properly installed in your computer. Please use direct YouTube link.

Map of movie location

HD videa > Maják a zátoka Cala Blanca

English

14.sprna 2010 byl na serveru YouTube publikován klip Maják a zátoka Cala Blanca. Tam je možné ho i stáhnout.
Klip byl nafilmován z EasyStaru kamerou GoPro HD. Jedná se o let v okolí majáku a blízkých zátok Cala Blanca a Cala Mundina asi 1km severně od španělského Alcossebre, asi 100km severně od Valencie. Pro pozici pořízení klipu klikni zde. Sestřih byl připraven ze tří sekvencí, jedné nafilmované v brzkých ranních hodinách těsně po východu slunce (7:15), druhé filmované asi v 9:00 a konečně poslední sekvence byla natočena večer asi okolo 19:15. Těsné průlety v blízkosti věže majáku byly kvůli značně turbulentnímu proudění za ním dost riskantním dobrodružstvím.

Pokud se vám nezobrazilo okno prohlížeče videa, na vašem počítači není správně nainstalována aplikace FlashPlayer. Použijte přímý link na server YouTube nebo Vimeo.

Místo pořízení klipu

HD videa > Přístav Alcossebre a pláž Las Fuentes

English

27.sprna 2010 byl na serveru YouTube publikován klip Přístav a pláž Las Fuentes. Tam je možné ho i stáhnout.
Klip byl nafilmován z mého EasyStaru kamerou GoPro HD. Jedná se o ranní let nad přístavem a blízkou pláží ve španělském Alcossebre, asi 100km severně od Valencie. Pro pozici pořízení klipu klikni zde. Toto dne se naskytly vynikající povětrnostní podmínky se stabilním a slabým větrem, což napomohlo zcela plynulým a perfektním průletům, dokonalým jak v holywoodských filmech.

Pokud se vám nezobrazilo okno prohlížeče videa, na vašem počítači není správně nainstalována aplikace FlashPlayer. Použijte přímý link na server YouTube nebo Vimeo.

Místo pořízení klipu

HD videa > Pohoří Sierra de Irta, kaple Santa Lucia

English

14. sprna 2010 byl na serveru YouTube publikován klip Ermita Santa Lucia. Tam jej můžete i stáhnout.
Klip byl nafilmován z Multiplex EasyStaru kamerou GoPro HD. Jedná se o půvabný let nad horami Sierra de Irta poblíž španělského Alcossebre, asi 100km severně od Valencie. Pro pozici pořízení klipu klikni zde. Kvůli věčně větrným podmínkám na tomto místě byl let uskutečněn v brzkých ranních hodinách těsně po východu slunce, kdy se krátce nabízí šance na bezvětří či slabý stabilní vítr, který je podmínkou k pořízení kvalitních, stabilních záběrů.

Pokud se vám nezobrazilo okno prohlížeče videa, na vašem počítači není správně nainstalována aplikace FlashPlayer. Použijte přímý link na server YouTube.

Místo pořízení klipu

HD videa > Stříbrný rybník, Hradec Králové

English

1. ledna 2010 byl na YouTube zveřejněn klip FPV HD Hradec Kralove (my first long-distance flight). Odtud je možno ho i stáhnout.
Klip byl pořízen Multiplex EasyGliderem Pro vybaveným kamerou Aiptec PenCam HD. Jedná se o můj vůbec první dálkový FPV let do vzdálenosti přes 1 km. Odstartováno bylo od Stříbrného rybníku u Hradec Králové. Model překročil řeku Orlici a pokračoval na Slezské předměstí, kde již počalo být pozorováno zrnění obrazu. Kvůli útlumu vln nízko nad zemí došlo ke krátkému výpadku a takřka pádu u silnice na Slezském předměstí. Vše však dobře dopadlo a model se bezpečně vrátil na přistání v místě startu v Malšově Lhotě. Aiptec PenCam HD byl současně užit i jako zdroj obrazu pro vysílač Lawmate 100mW, standartní 2.4GHz přijímač vybavený směrovou YAGI anténou zajistil signál pro videobrýle. Letadlo bylo pro kontrolu po celou dobu sledováno malým dalekohledem na stativu. Mapa s lokalizací pořízení klipu je zde.

Pokud se vám nezobrazilo okno prohlížeče videa, na vašem počítači není správně nainstalována aplikace FlashPlayer. Použijte přímý link na server YouTube.

Místo pořízení klipu

HD videa > Malé Svatoňovice

English

24. listopadu 2009 byl na serveru YouTube zveřejněn klip FPV HD Malé Svatoňovice. Tam je k dispozici i ke stažení.
Klip byl natočen z modelu Multiplex EasyGlider Pro kamerou Aiptec PenCam HD. Jedná se o můj vůbec první FPV let s modelem vybaveným kamerou s vysokým rozlišením. Startovalo se z pole v Jestřebci (část Malých Svatoňovic). Kamera Aiptec PenCam HD byla použita i jako zdroj obrazu pro vysílač Lawmate 10mW, použil jsem videobrýle s interovaným přijímačem 2.4GHz a všesměrovou anténou. Pozice pořízení klipu zde.

Pokud se vám nezobrazilo okno prohlížeče videa, na vašem počítači není správně nainstalována aplikace FlashPlayer. Použijte přímý link na server YouTube.

Místo pořízení klipu

HD videa > Centrum města a komplex Al Andalus

English

22.října 2010 byl na serveru YouTube publikován klip Centrum Alcossebru a komplex Al Andalus. Tam je možné ho i stáhnout.
Klip byl nafilmován z EasyStaru kamerou GoPro HD. Jedná se o riskantní let centrem letoviska Alcossebre, asi 100km severně od Valencie. Pro pozici pořízení klipu klikni zde. Let byl odstartován v pobřežní části města plné veřejných pláží a dále řízen přes město severním směrem k asi 700 metrů vzdálenému komplexu Al Andalus. Sestřih byl připraven z jediné 40 minutové sekvence natočené za větrného rána 30.června 2010. Vysoké budovy na pobřeží komplikovaly udržení přímé viditelnosti modelu, proto jsem po celou dobu hlídal model visuálně a nevyužil FPV přenosu obrazu.

Pokud se vám nezobrazilo okno prohlížeče videa, na vašem počítači není správně nainstalována aplikace FlashPlayer. Použijte přímý link na server YouTube.

Místo pořízení klipu

Fotogalerie > Česká republika > Červená Lhota a Žďákovský most

English

Zámek Červená Lhota
Žďákovský most

 

Zámek Červená Lhota

Jihočeský renesanční zámek Červená Lhota je znám především jako dějiště několika filmových a televizních pohádek (Zlatovláska, O štěstí a kráse). Leží v okrese Jindřichův Hradec poblíže Deštné a je umístěn na skále tvořící ostrůvek uprostřed zámeckého rybníku.

Červená Lhota, pohled z jihu Zámek tvoří uzavřená čtyřkřídlá kompozice obklopující malé čtvercové nádvoří. Přístupová cesta vede přes kamenný most skrz bránu vstupní věže.
Gotická tvrz vznikla v údolí Dírenského potoka na žulovém skalním útesu již ve 14. století. Přehrazením potoka a odtěžením skalní šíje se následně skála změnila v ostrov. Po roce 1530 nechali noví majitelé přestavět tvrz na pohodlný renesanční zámeček zvaný tehdy Nová Lhota.
Pojmenování Červená Lhota se pak objevuje až na začátku 17. století a souvisí s tehdy novým barevným provedením fasády zámku, které se od té doby udrželo až dodnes.

Zámek prošel řadou stavebních úprav v duchu více slohů. V polovině 19. století prošel novogotickou přestavbou, avšak počátkem 20. století byly tyto úpravy odstraněny a zámku byl navrácen citlivější novorenesanční ráz podle projektu architekta Humberta Walchera z Moltheimu, který dal zámku jeho dnešní podobu.

Z významných vlastníků jmenujme rod Slavatů, který vlastnil zámek od roku 1641. Poté probíhaly na zámku barokní přestavby, které proměnily šlechtické sídlo na letohrádek, kam Slavatové dojížděli z nedalekého Jindřichova Hradce.
Po vymření jejich rodu po meči v roce 1693 zdědila Červenou Lhotu neteř posledního Slavaty Marie Terezie.
K dalším významným vlastníkům patřili postupně členové čtyř generací knížecí rodiny Schönburg-Hartenstein, kteří jej obývali až do jeho konfiskace v roce 1945. Od roku 1949 je pak přístupný veřejnosti a je třetím nejnavštěvovanějším zámkem jihočeského kraje.
Interiéry nabízejí rozsáhlou sbírku historického nábytku, původních kachlových kamen, obrazů, i porcelánu.

Červená Lhota, pohled od severovýchodu

Zámecký rybník o rozměrech cca 160x200 metrů obklopený stěnou hustého vysokého lesa neskýtá právě ideální podmínky pro létání s kluzákem. Ke startu a přistání posloužila malá louka na jižním břehu, známá jako místo her princezen v pohádce o Zlatovlásce.

Původní rozlišení pořízených fotografií je 8Mpx, na serveru Panoramio jsou dostupné v redukovaném rozlišení.

Pohled z jihovýchodu

Pohled z jihovýchodu
 Pohled z východu  Pohled ze severozápadu
 Pohled ze severozápadu  Pohled ze severu
Pohled ze severovýchodu Pohled z východu
Pohled z východu Pohled z jihovýchodu

Místo pořízení fotografií


Žďákovský most

Cestou zpět z Červené Lhoty nebylo možné minout příležitost zalétat si nad proslulým Žďákovským mostem. Most je pojmenován podle bývalé obce Žďákov, která stávala ve vltavském údolí v jeho blízkosti a byla zatopena vodami Orlické přehrady.

Tento ocelový silniční most unikátní svou konstrukcí je osmým nejdelším mostem svého druhu na světě a největším jednoobloukovým mostem s horní mostovkou vůbec.
Délka mostu činí 543 m. Hlavní oblouk o hmotnosti 3100 tun a rozpětí 379,6 m mezi pilíři podpírá konstrukci, po níž vede dvouproudá silnice ve výšce 50 m nad hladinou jezera a 110 m nad dnem údolí.

Jako přistávací dráha posloužila přímo vozovka v okamžiku, kdy nebyl na mostě žádný provoz. Bohužel po dvou minutách letu kamera zastavila záznam. Buď selhala baterie nebo jsem pravděpodobně během letu nevědomky stisknul dálkový ovladač pro start/zastavení záznamu.

Žďákovský most

Z fantastického dvacetiminutového zalétání za chladného a slunečného bezvětrného rána 17.srpna 2013 tak bohužel zůstaly jen dva pěkné záběry.

Pohled z jihovýchodu

Pohled přes údolí k západu

Místo pořízení fotografií

HD videa

English

Videogalerie obsahuje HD videa uveřejněná na serveru YouTube. Zde jsou k výběru různá rozlišení až po Full-HD rozlišení 1920x1080 pixelů 30 snímků/sekundu. Originální záznam je vždy v širokoúhlém formátu 16:9 a plném rozlišení 1920x1080. Úhel záběru obrazu je 127x83°. Protože při tak širokém úhlu záběru podléhá již obraz značné deformaci (efekt rybího oka), musí být následně snímek po snímku zpětně korigován. Korekce opraví zakřivené linie objektů, ovšem za cenu rozdílné rychlosti pohybu obrazu v jeho středu a na okrajích. Lidské oko ale vnímá stejně, jen okraje obrazu nevidíme tak ostře a nevěnujeme jim takovou pozornost. Korekci rozdílné středové a okrajové úhlové rychlosti obrazu provádí náš mozek.
Kamera je současně užita pro bezdrátový přenos obrazu a zvuku do pozemní stanice (FPV) a aktuální obraz je zobrazen ve videobrýlích nebo na monitoru.

Líbí se vám videa a pro presentační či dokumentační účely byste rádi nechali pořídit záznam vašich oblíbenených míst? Pak neváhejte a napište.

HD videa ze Španělska
HD videa z České republiky
HD videa jiných autorů

Gallery > Czech Republic > Červená Lhota a Žďákov Bridge

Czech

Château Červená Lhota
Žďákov Bridge

 

Château Červená Lhota

Červená Lhota is a château situated about 20 km north-west of Jindřichův Hradec in south Bohemia, Czech Republic. It stands at the middle of a lake on a rocky island.

Červená Lhota, southern view

The four-winged two-storey château, with a small courtyard in the center, occupies the whole rock and juts into the fishpond. A stone bridge links the château with the banks of the pond.

The existence of an original gothic fortress on the site of today's château is assumed from sometime around the middle of the 14th century. It was built on a rocky granite outcrop, which, after the damming of a stream, became an island. The original gothic fortress has been in 1530 remodeled to more comfortable renaissance château acquiring the name Nová Lhota.

Present name Červená Lhota is known from the beginning of 17th century according to that time newly applied red color of its facade and bright-red roof tiles (“červená” means red in Czech language). This external appearance and name is kept up to present days.

Chateau passed various architectural styles. In the middle of 19th century it has been remodeled to Neo-Gothic style, however in the beginning of 20th century it has been rebuilt back to historical and more sensitive building of picturesque Neo-Renaissance style according to project of architect Humbert Walcher von Moltheim.
The most famous owners of the chateau are probably members of four consequent generations of aristocratic family of Prince Schönburg-Hartenstein. They owned the château till its confiscation in 1945, when the château was granted to a National Culture Commission and since 1949 is opened to the public like the popular destination of thousands of tourists every year, partially thanks to few Czech film and TV fairy-tail stories being filmed in the chateau interior and surroundings. The interiors have an extensive collection of historic furniture, tiled stoves, pictures, porcelain and other items.

Červená Lhota, view from north-east

Fishpond of dimensions about 160x200 meters surrounded by wall of thick and tall forest does not propose ideal conditions for glider-flying. Launch and landing appeared at the narrow meadow situated on the southern edge of the fishpond.

Original photos of resolution 8Mpx are published on server Panoramio in reduced resolution.

View from south-east

View from south-east
 View from east  View from north-west
 View from north-west  View from north
View from north-east View from east
View from east View from south-east

Location of taken snapshots


Žďákov Bridge

During the jorney home, I used the opportunity to fly shortly above famous Žďákov Bridge, named after the nearby village Žďákov, previously situated close to the bridge and flooded during the construction of the Orlík Dam.

This steel bridge unique in its construction is the eighth longest one-arch bridge in the world and the longest upper bridge-deck construction at all. The total length of the bridge is 543 m, including approach spans. The main steel arch of weight 3100 tons and span 379,6 m supports double-lane roadway crossing the valley in height of 50 meters above level of river Vltava, 110 meters above valley floor.

Like a landing runway, just bridge roadway was used in the moment of no traffic. Unfortunately, after 2 minutes of flight the recording has been aborted. Either battery became weak or (more probably) I have unwittingly activated the remote toggle switch for start/stop of recording during flight control.

Žďákovský most

Therefore just two nice snapshots is all what left from that amazing flight of duration about 20-minutes flown during cold windless sunny morning 17th August 2013.

View from south-east

View across the valley to the west

Location of taken snapshots

Novinky > 20.08.2013 - nové fotografie na Panoramiu

English

Zámek Červená Lhota
Žďákovský most

Zámek Červená Lhota

Jihočeský renesanční zámek Červená Lhota je znám především jako dějiště několika filmových a televizních pohádek (Zlatovláska, O štěstí a kráse). Leží v okrese Jindřichův Hradec poblíže Deštné a je umístěn na skále tvořící ostrůvek uprostřed zámeckého rybníku.

Červená Lhota, pohled z jihu Zámek tvoří uzavřená čtyřkřídlá kompozice obklopující malé čtvercové nádvoří. Přístupová cesta vede přes kamenný most skrz bránu vstupní věže.
Gotická tvrz vznikla v údolí Dírenského potoka na žulovém skalním útesu již ve 14. století. Přehrazením potoka a odtěžením skalní šíje se následně skála změnila v ostrov. Po roce 1530 nechali noví majitelé přestavět tvrz na pohodlný renesanční zámeček zvaný tehdy Nová Lhota.
Pojmenování Červená Lhota se pak objevuje až na začátku 17. století a souvisí s tehdy novým barevným provedením fasády zámku, které se od té doby udrželo až dodnes.

Zámek prošel řadou stavebních úprav v duchu více slohů. V polovině 19. století prošel novogotickou přestavbou, avšak počátkem 20. století byly tyto úpravy odstraněny a zámku byl navrácen citlivější novorenesanční ráz podle projektu architekta Humberta Walchera z Moltheimu, který dal zámku jeho dnešní podobu.

Z významných vlastníků jmenujme rod Slavatů, který vlastnil zámek od roku 1641. Poté probíhaly na zámku barokní přestavby, které proměnily šlechtické sídlo na letohrádek, kam Slavatové dojížděli z nedalekého Jindřichova Hradce.
Po vymření jejich rodu po meči v roce 1693 zdědila Červenou Lhotu neteř posledního Slavaty Marie Terezie.
K dalším významným vlastníkům patřili postupně členové čtyř generací knížecí rodiny Schönburg-Hartenstein, kteří jej obývali až do jeho konfiskace v roce 1945. Od roku 1949 je pak přístupný veřejnosti a je třetím nejnavštěvovanějším zámkem jihočeského kraje.
Interiéry nabízejí rozsáhlou sbírku historického nábytku, původních kachlových kamen, obrazů, i porcelánu.

Červená Lhota, pohled od severovýchodu

Zámecký rybník o rozměrech cca 160x200 metrů obklopený stěnou hustého vysokého lesa neskýtá právě ideální podmínky pro létání s kluzákem. Ke startu a přistání posloužila malá louka na jižním břehu, známá jako místo her princezen v pohádce o Zlatovlásce.

Původní rozlišení pořízených fotografií je 8Mpx, na serveru Panoramio jsou dostupné v redukovaném rozlišení.

Pohled z jihovýchodu

Pohled z jihovýchodu
Pohled z východu Pohled ze severozápadu
Pohled ze severozápadu Pohled ze severu
Pohled ze severovýchodu Pohled z východu
Pohled z východu Pohled z jihovýchodu

Místo pořízení fotografií


Žďákovský most

Cestou zpět z Červené Lhoty nebylo možné minout příležitost zalétat si nad proslulým Žďákovským mostem. Most je pojmenován podle bývalé obce Žďákov, která stávala ve vltavském údolí v jeho blízkosti a byla zatopena vodami Orlické přehrady.

Tento ocelový silniční most unikátní svou konstrukcí je osmým nejdelším mostem svého druhu na světě a největším jednoobloukovým mostem s horní mostovkou vůbec.
Délka mostu činí 543 m. Hlavní oblouk o hmotnosti 3100 tun a rozpětí 379,6 m mezi pilíři podpírá konstrukci, po níž vede dvouproudá silnice ve výšce 50 m nad hladinou jezera a 110 m nad dnem údolí.

Jako přistávací dráha posloužila přímo vozovka v okamžiku, kdy nebyl na mostě žádný provoz. Bohužel po dvou minutách letu kamera zastavila záznam. Buď selhala baterie nebo jsem pravděpodobně během letu nevědomky stisknul dálkový ovladač pro start/zastavení záznamu.

Žďákovský most

Z fantastického dvacetiminutového zalétání za chladného a slunečného bezvětrného rána 17.srpna 2013 tak bohužel zůstaly jen dva pěkné záběry.

Pohled z jihovýchodu

Pohled přes údolí k západu

Místo pořízení fotografií

HD videa > Německo

English

Videogalerie obsahuje HD videa publikovaná také na serveru YouTube. Můžete si vybrat z různých rozlišení až po Full-HD 1920x1080 pixelů, 30 snímků za sekundu. Kamkodér GoPro HD je použit jak pro záznam snímaného videa v nejvyšší kvalitě na SD kartu umístěnou na palubě modelu, tak i k online přenosu obrazu a zvuku do pozemní FPV stanice a videobrýlí pilota.

Zde jsou klipy z nejvýznamnějších pamětihodností Saska:

Zámek Moritzburg, Německo

Zámek Moritzburg a Tři oříšky pro Popelku, Německo

Bastei a hrad Neurathen, Německo

Bastei a hrad Neurathen, Německo

 

HD movies > Castle Moritzburg

Česky

Clip FPV HD Moritzburg, Three Nuts for Cinderella has been published on server YouTube on 07th August 2011. It is my first clip taken in Germany. Photos from this flight were published on Panoramio already during June 2011.

Moritzburg is a Baroque castle in the municipality of Moritzburg in Saxony, about 13 km northwest of Dresden.
The original castle was built from 1542–1546 as a hunting lodge. Between 1661 and 1671 the chapel was added after designs by his architect Wolf Caspar von Klengels, a fine example of the early Baroque style. Between 1723 and 1733, Augustus II Strong had the castle largely remodelled as a pleasure seat, including a formal park, several ponds and a game preserve.

The displays of many areas within the castle are dedicated to the courtly art of formal hunting. The collection of red deer antlers is considered to be the largest in the world. In the Monströsensaal ("Monstrosity Room") is preserved famous 66-point antler. The Elector's apartments contain excellent examples of lacquer and splendid parade furniture, the silver furniture made in Augsburg in emulation of Louis XIV's silver furniture at Versailles, and Chinese, Japanese and Meissen porcelain. The castle is also famous for its sandstone decorations and stuccos.

In area of Schloss Moritzburg has been in 1973 filmed famous fairy-tale Three Nuts for Cinderella ("Drei Nüsse für Aschenbrödel" in German, "Tři oříšky pro popelku" in Czech language) made in Czechoslovak-German co-production, with charm of notable Czech actress Libuše Šafránková starring there like a pretty princess. This story belongs to attributes of Christmas time of Czech and German childern the same way like the Christmas tree.

Music is also taken from that fairy tale composed by famous Czech film music composer Karel Svoboda.

Three Nuts for Cinderella

Clip is compilation of three flights flown above the castle interlaced by scenes from the fairy tale of the same name. Two flights have been performed very early in the morning with sunshine from the north-east direction, western fasade of the castle with the chapel has been filmed during evening flight one day later. Last flight has been flown very close to the castle and therefore was realised without FPV-videogoogles on my face to keep all the time direct visual contact with the model.

If the movie control object is not visible here, then FlashPlayer application is not properly installed in your computer. Please use direct YouTube link.

Location of the clip

HD videa > Zámek Moritzburg

English

Klip FPV HD Moritzburg, Three Nuts for Cinderella byl na serveru YouTube publikován 7.srpna 2011. Jedná se o můj první klip pořízený v Německu. Snímky z tohoto letu byly na Panoramiu publikovány už v červnu 2011.

Moritzburg je významným barokním zámkem v obvodu stejnojmenné obce v srdci Saska, asi 13km severně od Drážďan.
Původní zámek byl vybudován v letech 1542–1546 jako lovecký letohrádek. Mezi roky 1661 and 1671 byla přistavěna kaple podle návrhu architekta Wolfa Caspara von Klengels jako skvělý příklad raně barokního stylu. V letech 1723 až 1733 saský a polský král Augustus II Silný zámek rozsáhle přebudoval v luxusní a pohodlné sídlo, včetně pěstěného parku, několika rybníků a herního areálu.

Interiérové vybavení řady prostor zámku je věnováno honitbě a lovectví a umění s nimi spojenými. Zde umístěná kolekce jeleních trofejí se řadí k největším a nejrozsáhlejším na světě. V sále Monströsensaal je ochraňována i unikátní trofej 66-teráka. Reprezentační místnosti obsahují unikáty lakovaného a vykládaného nábytku se stříbrnými aplikacemi zhotoveného pro Augusta ve stylu versajského nábytku Ludvíka XIV. a expozice čínského, japonského i míšeňského porcelánu. Zámek se také proslavil svými pískovcovými dekoracemi.

V interiéru i okolí zámku Moritzburg byla v roce 1973 filmována řada scén slavné filmové pohádky Tři oříšky pro Popelku ("Drei Nüsse für Aschenbrödel" in German, "Three Nuts for Cinderella" in English language) vyrobeného v československo-německé koprodukci se skvělou Libuší Šafránkovou v hlavní roli. Tento příběh patří k vánocům českých i německých dětí stejně neodmyslitelně jako vánoční stromeček či bramborový salát.

Hudebním doprovodem klipu je skvělá hudba Karla Svobody převzatá rovněž z této pohádky.

Tři oříšky pro Popelku

Tento klip je kompilací tří různých letů a je zpestřen několika scénami ze zmíněné pohádky. Dva lety z uvedených tří byly provedeny brzy ráno, aby slunce osvětlovalo zámek ze severovýchodu, západní fasáda zámku s kaplí vynikla při podvečerním letu natočeném následujícího dne. Poslední let byl uskutečněn velmi blízko zámku a nad ním. Proto jsem model řídil bez FPV-videobrýlí s udržením přímé viditelnosti po celou dobu letu, neboť jsem nemohl riskovat ztrátu signálu při skrytí modelu za překážku, což by se s brýlemi na daném místě stalo skoro s jistotou.

Pokud se vám nezobrazilo okno prohlížeče videa, na vašem počítači není správně nainstalována aplikace FlashPlayer. Použijte přímý link na server YouTube.

Místo pořízení klipu

Novinky > 19.02.2014 - nová sekce Udělej si sám

English

Nechce se vám vydávat peníze za FPV komponenty, které leckdy vypadají jednoduše až triviálně, ale nevíte si rady, jak je vyrobit vlastními silami? Nebo prostě díl pro vaši frekvenci na trhu není, i kdybyste do kapsy šáhnout chtěli?

Na základě vašeho ohlasu a stále častějších e-mailových dotazů, na které už nezvládám reagovat a mnohdy odpovídat stále to samé, rozhodl jsem se pro otevření této nové rubriky.

Články budou prozatím pouze v češtině. Jednak v angličtině je na fórech různých popisů spousty, navíc prostě nestíhám a anglická verze vznikne snad následně s ohledem na mé časové možnosti.

A zde jsou první příspěvky týkající se konstrukce FPV antén v domácích podmínkách:

Jak si udělat vlastní Cloverleaf anténu

Jak si udělat vlastní Cloverleaf anténu

Jak si udělat svoji Skew Planar Wheel anténu (SPW) Jak si udělat svoji Skew Planar Wheel anténu (SPW)
Stavíme si vlastní helix

Stavíme si vlastní helix

 

Novinky > 24.07.2014 - nové fotografie na Panoramiu
Panská skála

Panská skála je bezpochyby nejznámějším geologickým útvarem u nás. Kdo by přinejmenším v Čechách neznal slavné Kamenné varhany u Kamenického Šenova? Jistě se o to zasloužila jedna ze scén známé české filmové pohádky Pyšná princezna z roku 1952.

Panská skála, detail od jihozápadu
Vznik Panské skály souvisí s obnovením vulkanismu v této oblasti po nárazu kontinentální africké litosférické desky do evropské před asi 30 miliony lety. S tím souvisel vznik řady nových zlomů v zemské kůře, jimiž mohlo magma proudit blíže k povrchu. Toho však nikdy nedosáhlo – v podzemí počalo velmi pomalu chladnout, čímž byly vytvořeny podmínky pro vznik obřích krystalů čediče.

Svislé, pěti a šestiboké sloupce dosahují místy délky až 12 metrů a jsou uspořádány vedle sebe jako píšťaly majestátních kostelních varhan. Vrchol skály leží v nadmořské výšce 597 metrů nad mořem.

Dnešní podobě útvaru výrazně napomohla lidská těžební činnost na konci 18. století. Odtěžený materiál se exportoval hlavně do Nizozemí a Belgie, kde byl pro vysokou odolnost čediče proti mořské vodě užíván pro stavbu hrází. Oddolované nejspodnější patro skály bylo následně zaplaveno dešťovou vodou, čímž se součástí útvaru stalo i malebné jezírko.

První snahy o ochranu útvaru se počínají objevovat již v poslední čtvrtině 19. století a souvisí se jménem geologa a vulkanologa Josefa Emanuela Hibsche. Jeho první snaha z roku 1878 vyšla naprázdno a první úřední rozhodnutí, které další těžbu v oblasti zakazovalo, bylo vydáno až v roce 1895. Ačkoli tento zákaz byl v pozdějším období ještě několikrát porušován, přesto se jedná o nejstarší chráněnou přírodní památku u nás.

Chráněna byla hlavní stěna lomu, namísto toho se těžilo hlavně na západní straně do hloubky, což dalo základ dnešnímu jezírku. V době II. světové války byl zpracován projekt, podle něhož se mělo těžit mimo hlavní stěnu do hloubky až k silnici. Vytěžené sloupky měly chránit ponorkovou základnu na severu Německa na ostrově Helgoland.

Definitivní zákaz těžby se objevil až roku 1948 a rychle následovala i oficiální ochrana. Úředně byla Panská skála vyhlášena Ministerstvem školství a národní osvěty za národní přírodní památku 18. září 1953. Je vedena v kategorii chráněného přírodního výtvoru o rozloze 1,26 ha, v katastrálním území Kamenického Šenova jako klasická ukázka sloupcového rozpadu čediče.

Panská skála, celkový pohled

Tato geologická památka svým významem přesáhla české hranice. Pod německým označením „Herrnhausfelsen“ je dobře známa hlavně v německy mluvících zemích a je častým cílem nejen českých a německých turistů. Hodně tomu napomohlo vybudování odstavného parkoviště a kolem procházející cyklostezky.

K pořízení fotografií jsem použil kvadrokoptéru Walkera MX-400, vybavenou kamerou GoPro Hero II s gimbalem Walkera G-2D. Tato výbava je již na pomezí nosnosti uvedené koptéry, avšak pro svoji skladnost a malé rozměry ji operativně stále používám, když se naskytne příležitost jet okolo nějaké zajímavé pamětihodnosti třeba cestou nazpět ze služební cesty. Nevýhodou je krátká výdrž akumulátoru (okolo 6 minut) a hřátí regulátorů vyplývající z maximálního zatížení. Známá soudkovitost obrazu z GoPro byla následně korigována vhodným pluginem ve Photoshopu.

Původní rozlišení pořízených fotografií je 11Mpx, na serveru Panoramio jsou dostupné v redukovaném rozlišení.

Pohled od severovýchodu
Pohled od severu
Pohled od severozápadu Pohled od jihu
Pohled od jihozápadu Pohled od jihozápadu
Pohled od jihozápadu Pohled od jihu (detail)
Těsně po startu (pohled od jihu)
Novinky > 06.11.2014 - nový článek v sekci o anténách

English

Klíčem k úspěchu v FPV je volba správného anténního systému, a to jak na straně modelu, tak i v pozemní stanici. Takřka 90% všech dotazů, na které odpovídám, se týká právě antén a právě v této oblasti se zájemci o FPV dopouštějí nejfatálnějších chyb. Proto jsem kapitolu věnovanou anténám od základu přepracoval a podstatně rozšířil.

Není se čeho bát, zas taková věda to není. Následující kapitoly by měly dostatečně detailně odpovědět na všechny zásadní otázky a dát vám základní přehled o problematice:

Zisk a směrová charakteristika V téhle kapitole najdete vysvětlení základních pojmů anténní techniky bez nutnosti hlubšího ponoření do teoretických výkladů. Pochopíte, jak je definován anténní zisk, co je to směrová charakteristika, jak souvisí směrovost antény se ziskem a také si vysvětlíme pojem lineární a kruhové polarizace.
Typy antén a kritéria výběru V FPV si s pigtailem určitě nevystačíte. V téhle kapitole najdete popis více jak 15 různých typů antén používaných v FPV včetně odkazů na vlastní návrh a výrobu. Popíšeme si, které typy jsou vhodné pro model a které pro pozemní stanici, jak tyto typy vybrat s ohledem na náš cíl a jak je optimálně kombinovat.
Anténní soustavy pro přijem Vážnější zájemci si brzy koupí diversity receiver se dvěma či více vstupy. Tím se otevírá možnost kombinování více různých typů antén a jejich orientací v pozemní stanici. Detailním popisem různých anténních soustav se zabývá právě tato kapitola.
Rozšířené anténní systémy Když už není co zdokonalovat na pozemní stanici, je na řadě sáhnout do FPV vybavení modelu. To je téma pro "fajnšmekry", kteří si chtějí užít let "vážně daleko" s nejlepším možným obrazem, a protože jim jedna všesměrovka nestačí, rozhodli se svůj model obtěžkat více vysílači a komplikovanějším anténním systémem.
Fressnelova zóna Ať děláte co děláte, za jistých okolností začne obraz zrnit a rozpadat se pár stovek metrů od vás, zatímco jindy je na mnohem větší vzdálenost jak malovaný? Pak to možná nebude o anténách, ale model vlétnul do Fressnelovy zóny. Proto tahle kapitola, abyste věděli, co to je a kam raději nelétat.

24.07.2015 - Panoramio release

Česky

 

Little Pheasant Castle and Moritzburg Maritime, Saxonia

Fasanenschloss Moritzburg Moritzburg Cultural Landscape has become famous after 1973, when the Baroque castle was the festive backdrop for the popular Czech/German fairy-tale movie »Three Hazelnuts for Cinderella«.
Just a few minutes’ drive or a romantic walk away from the Moritzburg Baroque castle is located the Little Pheasant Castle, an enchanting Rococo palace. On just 12m square provides sufficient space for holding court en miniature and is hence also called »Paradise in a Nutshell«. This little hunting palace with its miniature port and lighthouse then formed the backdrop of glittering festivals celebrated by the Saxon nobility. The building was erected between 1770 and 1776 adopting chinoises’ forms on the project basis of architect was Johann Daniel Schade.

The castle is surrounded by a large lake. In the opposite site of park a maritime buildings and lighthouse were built to serve the electoral court and their guests in the 18th century as a backdrop when sailing across the lake in frigates or gondolas.

In our day, the Free State of Saxony owns the major part of the area and makes an effort to reconstruct the historical structures of the landscape park.

The restoration of the Little Pheasant Castle was completed in 2007.

Pictures has been taken by kvadrokopter Walkera UFO MX400 and camera GoProHD-2 in 8Mpx photo-mode equipped by Walkera gimbal WK-G-2D  image stabilization. Unfortunately, camera inclusive gimbal were found too heavy for this type of kvadrokopter. It was able to lift off and hover for about 70% of gas stick. This fact could be still acceptable, but motor controllers seemed be overloaded and after about 6 flight hours at least one controller became burned or worked with the smaller power, although I mounted light fan to cool the controller board.
Walkera UFO MX-400
Lighthouse Moritzburg Maritime

The main problem seemed be the fact, that this type of copter has all motor controllers mounted on one PCB.

It caused the necessity to change complete board every time. Having price about 100 USD for spare controller board, after second change of board I decided to stop use this copter for photo capture and I use it just for training. Without additional weight of camera and gimbal (170g) it works fine for a long time.

I have changed my copter type and built DJI F-550 like my new "mobile and travel" holiday photo equipment. Having complete lift-off weight 2450g inclusive LiPo accumulator 6500mAh, GoPro camera, gimbal and video-sender, it can hover about 12 minutes and seems be perfect mobile photo equipment for my holiday trips. DJI Flame Wheal F-550 is equipped by built-in flight stabilization and GPS control, what makes the flight comfort incomparable with Walkera UFOs.

Photos are on Panoramio first released in full resolution 3200x2400 pixels.


(Click here to see location)

Castle Fasanenschloss from south-west

Castle Fasanenschloss from south-west
Castle Fasanenschloss from south-west Castle Fasanenschloss from north-west
Castle Fasanenschloss from west Castle Fasanenschloss from west
Lighthouse from south Lighthouse from west
Lighthouse from north Lighthouse from north

 

More pictures inclusive their locations on my Panoramio account or using application GoogleEarth.

Úvodem

English

Snad každý se už někdy zasnil a přemýšlel o tom, z jaké perspektivy asi na svět hledí orel kroužící vysoko nad skalami a lesy, nebo jak naopak vidí svět dravec prolétající jen několik metrů nad poli či nízko nad hladinou řeky…

Takové představy mohly být ještě donedávna jen předmětem lidského snění. Teprve od roku 2006 se datuje počátek nového velmi dynamického oboru především leteckého modelářství, které možnost takového pohledu na svět člověku plně otevírá – FPV.

  FPV je zkratkou anglických slov „First Person View“, a vyjadřuje pohled na svět z perspektivy přímo viděného, česky by se nabízelo říct z první ruky, v tomto případě spíš „z prvního oka“.

Kamera umístěná na palubě dálkově řízeného modelu snímá skutečný svět a obraz i zvuk jsou bezdrátově přenášeny do pozemní stanice, odkud pilot model řídí. Obraz je promítán ve speciálních videobrýlích nebo na monitoru, a pilot zažívá celý let, jako by seděl v kokpitu svého modelu.

FPV připomíná ponoření se do virtuální reality, která je ovšem virtuální jen z části. Let je skutečný, stejně jako svět obklopující model. I případná havárie modelu a škody z ní vyplývající jsou skutečné.

FPV na rozdíl od létání na skutečných letadlech či paraglidingu však vykazuje několik zásadních rozdílů a předností: 

 • FPV létání představuje úžasný pohled na svět viděný z perspektivy ptáka, nikoliv letadla. Skutečné letadlo nemůže kličkovat jen několik metrů nad horským potokem, prolétat mezi stromy na lesní pasece, kroužit nízko nad řekou…
 • ve srovnání nákladů na pořízení pilotního výcviku a průkazu, údržby a provozu skutečného letadla je relativně levné,
 • umožňuje létat i těm, kteří by oprávnění k létání nikdy nezískali, např. ze zdravotních důvodů
 • při havárii zpravidla poničíte model, ale nezabijete se ani si nepoležíte několik měsíců v nemocnici,
 • pohled na svět „shora“ vám mnohdy odhalí mnoho překvapivých detailů a vazeb, kterých byste si „zdola“ nikdy nevšimli,
 • FPV-létání je zdrojem relaxu i adrenalinu, záleží na každém, jak toto hobby pojme
 • kdo FPV zážitek okusí, propadne mu. Naštěstí to není „droga“ návyková ani vás v dlouhodobé perspektivě fyzicky nezničí
 • místa dobře známá, ale přesto nově viděná z jiné perspektivy, zaujmou vaše přátele a známé, a váš nový koníček se stane předmětem jejich respektu, zájmu a obdivu,
 • FPV není jen výsadou leteckého modelářství, stejným systémem lze vybavit např. RC-auta, lodě nebo lokomotivy modelové železnice
Splňte si sen o létání. Galerie obrázků vás možná inspiruje k chuti pořídit a publikovat na Internetu záběry z vašeho okolí, z dovolené, z vašich oblíbených míst. HD videa vás navedou, jak jedinečným způsobem můžete ukázat místo vaší dovolené přátelům a známým.

FPV se zatím rozšiřuje především v USA a své kořeny zapustilo v Německu, Velké Británii a Španělsku. Řada vášnivých reakcí na RC-Mánii na téma FPV sdědčí o tom, že toto hobby počíná zapouštět své kořeny i u nás.

 

FPV zatím u nás vyvolává vášnivé a odmítavé reakce "vid" modelářů, kteří právem odmítají ty FPV-letce, kteří nectí žádná pravidla a představují riziko restrikcí pro celé RC-letectví u nás. Domnívám se, že FPV lze provozovat slušně a legálně za o nic větších rizik, než jaké představuje létání na přímou viditelnost modelu. Odmítám hony za extrémními FPV dosahy 40 a více kilometrů s porušením všech pravidel bezpečnosti, bez dodržení povolených vysílacích frekvencí a výkonů.
Pro ty, kteří žádná pravidla nectí, bude tento web terčem posměchu. Snad si k němu najdou cestu ti, kteří se tomuto hobby chtějí věnovat legálně a chtějí pomáhat hledat pravidla, za kterých tento obor bude schopen koexistovat s klasickým leteckým modelářstvím a s podporou, nikoli odporem širší společnosti.

FPV samozřejmě představuje obrovský potenciál i na komerční bázi. Za minimální náklady nabízí pořízení fotografií a videí z úhlů a pozic, ze kterých by je nebylo možno vyfotit ze skutečného letadla. Nabízí se pořizování snímků nemovitostí, reklamních fotografií průmyslových areálů, golfových hřišť, propagačních videí pro obce, zoologické zahrady, zábavní parky, diagnostické snímkování lesních porostů, stavu konstrukcí, snímkování archeologických nalezišť, natáčení exteriérových leteckých scén ve filmovém umění apod. Pokud potřebujete pořídit takové video nebo set fotografií, obraťte se s důvěrou zde.

 

RC - Eagle Eye

 

06.11.2014 - New article about antennas

Česky

The key issue in FPV is correct and optimal design of antenna system - on the transmitting as well as receiving side of transition chain. Almost 90% of all questions answered by me to the visitors of this web concern antennas and fans interested in FPV mostly fault in this category. Therefore the theoretical section concerning antenna systems was completelly re-designed and widely extended.

Unfortunately, articles are first published just in the Czech language. Let’s hope the English version will be step by step translated later.

24.07.2014 - Panoramio release
Panská skála

Panská skála is doubtless the most known geological formation in the Czech Republic. Who from Czechs do not know famous stony church-organ near Kamenický Šenov? Exterior stage taken for famous Czech film fairy-tail story Haughty Princess doubtless enrolled this rocky formation in awareness...

Panská skála, detail from south-west
The genesis of the rock begun about 30 Millions year ago related to impact of the African lithospheric plate under the European plate. It caused creation of many disruptions in the earth crust, through them the magma could climb up. However the magma never reached the surface here and it has begun slowly cool off, what created the presumption for formation of huge basalt crystals.

Mostly vertical columns, pentagonal or hexagonal in their shape, reach length up to 12 meters and they are formed like majestic church organ. Top of the hill is located 597 m above the sea level.

Present shape is mostly determined by human mining activity in late 18th century. Excavated material had been exported primarily to Nederland and Belgium, where basalt has been used for construction of sea dams, thanks to its high endurance against salty sea water.

First effort of the rock protection is dated in late 19th century associated with name of geologist and volcanologist Josef Emanuel Hibsch. His attempt from 1878 failed and first official interdict against the mining extraction has been released in 1895. Although this interdict against mining activity has been more times disobeyed, after all Panská skála is oldest natural preserve in Czech Republic.

First of all the main northern wall of the mine pit has been preserved while mining continued in the western wall more to the depth. Excavated most-lower floor has been afterwards flooded by rainwater, whereby idyllic lagoon joined the scenery.

Germans formulated plan to exploit the mine pit up to present road during WWII. Stone would be used for protection of submarine base in island Helgoland in northern Germany, but these plans fortunately were not realized.

Final mining interdict has been released in 1948 and consequently official preserve followed. Ministry of Education declared Panská skála like national natural monument on 18th September 1953. It is registered in category of preserved natural formation in area of 1.26ha like characteristic example of basalt column decay.

Panská skála, panoramatic view

Significance of this geological preserve crossed Czech border. Under its German name Herrnhausfelsen is well known in German-speaking countries and became the frequent destination not only for Czech and German tourists.

I used quadrocopter Walkera MX-400 for aerial photography, equipped by camera GoPro Hero II with gimbal Walkera G-2D. Described equipment is close to the load limit of this copter, but I still use it for its compliance and operability, for example when chance to visit some interesting sight comes occasionally along my business journey. Short flying time (about 6 minutes) and ESC-board heating are disadvantages of this copter type, what becomes like result of his over-loading. Well-known barrel-shaping has been corrected by appropriate Photoshop plug-in.

Original resolution of photographs is 11Mpx, they are accessible on server Panoramio in the reduced resolution.

View from north-east
View from north
View from north-west View from south
View from south-west View from south-west
View from south-west View from south (detail)
Just after take-off (above the head from south)
19.02.2014 - New section DIY

Česky

Do you have no idea how to build your own FPV components?

Reflecting interest of many web readers and many incoming e-mails asking the aspects of practical constructions of FPV models and components, I decided to open a new section dedicated to “do it yourself” constructions.

Unfortunately, articles will be first published just in the Czech language. First - there is a lot of hints and various descriptions in English across many FPV-forums; and in the second – I am short in time to be able catch all.

Let’s hope the English version will be step by step translated later.

20.08.2013 - Panoramio release

Czech

Château Červená Lhota
Žďákov Bridge

Château Červená Lhota

Červená Lhota is a château situated about 20 km north-west of Jindřichův Hradec in south Bohemia, Czech Republic. It stands at the middle of a lake on a rocky island.

Červená Lhota, southern view

The four-winged two-storey château, with a small courtyard in the center, occupies the whole rock and juts into the fishpond. A stone bridge links the château with the banks of the pond.

The existence of an original gothic fortress on the site of today's château is assumed from sometime around the middle of the 14th century. It was built on a rocky granite outcrop, which, after the damming of a stream, became an island. The original gothic fortress has been in 1530 remodeled to more comfortable renaissance château acquiring the name Nová Lhota.

Present name Červená Lhota is known from the beginning of 17th century according to that time newly applied red color of its facade and bright-red roof tiles (“červená” means red in Czech language). This external appearance and name is kept up to present days.

Chateau passed various architectural styles. In the middle of 19th century it has been remodeled to Neo-Gothic style, however in the beginning of 20th century it has been rebuilt back to historical and more sensitive building of picturesque Neo-Renaissance style according to project of architect Humbert Walcher von Moltheim.
The most famous owners of the chateau are probably members of four consequent generations of aristocratic family of Prince Schönburg-Hartenstein. They owned the château till its confiscation in 1945, when the château was granted to a National Culture Commission and since 1949 is opened to the public like the popular destination of thousands of tourists every year, partially thanks to few Czech film and TV fairy-tail stories being filmed in the chateau interior and surroundings. The interiors have an extensive collection of historic furniture, tiled stoves, pictures, porcelain and other items.

Červená Lhota, view from north-east

Fishpond of dimensions about 160x200 meters surrounded by wall of thick and tall forest does not propose ideal conditions for glider-flying. Launch and landing appeared at the narrow meadow situated on the southern edge of the fishpond.

Original photos of resolution 8Mpx are published on server Panoramio in reduced resolution.

View from south-east

View from south-east
View from east View from north-west
View from north-west View from north
View from north-east View from east
View from east View from south-east

Location of taken snapshots


Žďákov Bridge

During the jorney home, I used the opportunity to fly shortly above famous Žďákov Bridge, named after the nearby village Žďákov, previously situated close to the bridge and flooded during the construction of the Orlík Dam.

This steel bridge unique in its construction is the eighth longest one-arch bridge in the world and the longest upper bridge-deck construction at all. The total length of the bridge is 543 m, including approach spans. The main steel arch of weight 3100 tons and span 379,6 m supports double-lane roadway crossing the valley in height of 50 meters above level of river Vltava, 110 meters above valley floor.

Like a landing runway, just bridge roadway was used in the moment of no traffic. Unfortunately, after 2 minutes of flight the recording has been aborted. Either battery became weak or (more probably) I have unwittingly activated the remote toggle switch for start/stop of recording during flight control.

Žďákovský most

Therefore just two nice snapshots is all what left from that amazing flight of duration about 20-minutes flown during cold windless sunny morning 17th August 2013.

View from south-east

View across the valley to the west

Location of taken snapshots

NDA2MDB